2030’da robotlar 375 milyon insanı işsiz bırakacak

0

Robotların ve yapay zekanın gelişimiyle işsizlik konusundaki endişeler de büyüyor. Devletler bu konuda yasal düzenlemeleri hazırlamak için önemli araştırmalar yaptırıyor ve robotlar nedeniyle yaşanabilecek sosyal tahribatları önceden tahmin etmeye çalışıyorlar.

Zengin ülkelerde %30 işsizlik riski

McKinsey Global Institute tarafından yapılan araştırmaya göre, 2030 yılına geldiğimizde bugüne oranla 375 milyon insan işlerini robotlar nedeniyle kaybetmiş olacaklar. Bu da dünya nüfusunun %5’inin işsiz kalması anlamına geliyor. Ancak robotların tüm dünyada değil, daha çok gelişmiş, zengin ülkelerde yoğun olarak kullanılacağı düşünüldüğünde 375 milyon insanın bu zengin ülkelerdeki çalışanlardan olacağını da göz önünde tutmak gerekiyor. Bu da zengin/gelişmiş ülkelerde %20-%30 oranında bir işsizlik anlamına geliyor. 

Bu tür bir değişimin neden olacağı sosyal tahribatı engelleyebilmek içinse İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin Avrupa’yı yeniden inşaa etmek için yürürlüğe soktuğu Marshall Plan’ı gibi dev bir sosyal yenilenme operasyonuna ihtiyaç duyulabilir. Marshall Planı ile ABD, Avrupa’nın yeniden inşaası ve yeni işlerin yaratılması için 1950’lerin fiyatlarıyla onlarca milyar dolarlık harcama yapmıştı.

Robot devriminin toplumlara hasar vermeden hayata geçebilmesi için de devletlerin ve özel sektörün büyük harcamalarla yüz milyonlarca insanı farklı iş alanlarına yönlendirecek eğitimler ve yatırımlar yapmaları gerekecek.

Bu noktada Bill Gates ve Elon Musk gibi aydınların savunduğu evrensel sabit gelir konusunun da yoğun olarak tartışılmasına hazır olalım.