Güney Kore, robotlara vergi getirmeye hazırlanıyor

2

Robotların insan iş gücünün yerini alacağı endişeleri artık tüm dünyada netçe dile getirilirken, robotlara vergi konulması fikri yüksek sesle ilk kez Bill Gates tarafından dile getirilmişti.

Bill Gates’in düşüncesi, insan yerine robot çalıştıracak firmaların, çalıştırdığı robotlar için sigorta ve vergi payını ödemeye devam etmesi ve devletin de bu kaynaktan elde ettiği gelirle işsiz kalan vatandaşlarının sosyal güvencelerini sağlaması hususunu vurguluyordu.

Bu mekanizmayı hayata geçirecek ilk devlet Güney Kore olabilir. Ülkede, otomasyon sistemleri kullanan endüstri şirketlerine yönelik önceki hükumetin sağladığı vergi indirimlerinde kesinti yapılması konusu gündeme geldi.

Şu anda ki uygulamada bir yatırımcı fabrikasını kurarken belli bir oranda otomasyon sistemleri kurduğunda, yani insan yerine robotlar çalıştırmaya başladığında %3-7 oranında vergi indirimi alıyor.