Etiket: Google Flu Trends

Veri analizi tuzakları: Geri besleme

Bazen bilimsel bir çalışma, ilgilendiği alanı değiştirerek kendi gerçekliğini yok edebilir. ÖRnekleri ile yakından inceliyoruz.