2025 yılında internet neye benzeyecek?

0

Internet’in 25. yılı çerçevesinde Pew Research Center bir araştırma yaparak 1500’den fazla bilişim uzmanı, gazeteci ve bilim adamına şu soruyu sordu; “2025 Yılında Internet Neye Benzeyecek?” Gelen cevaplardan en ilginç olanları sizler ile paylaşıyoruz;

1. Büyük Veri toplumların davranış ve eylemlerini etkileyecek.
“Dijital dünyada gerçekleşen tüm eylemlere ait verileri toplamanın maliyeti sıfıra yaklaştıkça kendimizin ve başkalarının eylemlerinin içeriğine bağlı olarak edindiğimiz bilgiler aralarında kurduğumuz ilişkileri de kökten değiştirecek. Bu durum geleceğin şekillenmesini sağlayacak. Eylemlerimizin sonuçlarına dair çok daha fazla bilgi sahibi olacağız ve böylece davranışlarımızı daha çabuk ve akıllıca şekillendirip, değiştirebileceğiz.”Patrick Tucker, The Naked Future: What Happens In a World that Anticipates Your Every Move?” yazarı.

2. Internet politik farkındalığı yükselterek barışın artmasını sağlayacak.
“Mobil teknolojilerin ve bilgi paylaşımına yönelik uygulamaların her geçen gün kullanımının artması ahlaki olmayan politikalara sahip devletlere karşı halkların daha fazla bilgi edinerek tepki gösterebilmesini mümkün kılacak. Arap Baharı gibi pek çok farklı harekete şahit olacağız ve bu durum bilginin artışıyla doğru orantılı olarak birlikte yaşama ve barış kültürünü beraberinde getirecek.”Rui Correia, NetDay Namibia Direktörü

3. Tehlikeli bölünmeler ortaya çıkacak
“Bağımsız toplulukların kendi içindeki dayanışması ie birlikte adaletsiz çıkar sağlamak daha kolay hale gelecek ve artacak bu durum büyük toplumlar içinde adaletsiz gelir dağılımlarının artmasına neden olacak. Sosyal medya bu noktada insanların istismar edildiklerine ve haklarını alamadıklarına dair duygularının hızla büyümesine neden olacak. Bu durum adaletsizliğe karşı direnme, tepki gösterme gibi davranışların artmasına neden olacak.” – Oscar Gandy, Pennsylvania Üniversitesi Profesörü

4. Internet “Küresel Süper Bilgisayar” çağını başlatacak
“Internet küresel süper bir kütüphane olmaktan çıkıp küresel süper bilgisayar olmaya dönüşecek. 2025 yılında neredeyse hayal edebileceğiniz bütün uygulama ve servisler tüm dünyaya yayılmış altyapıyı kullanan veri toplama, tanıma, hissetme, sonuç çıkartma, modelleme gibi gelişmiş teknolojileri kullanır hale gelecek.” – Mike Liebhold, Gelecek Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı

Siz 2025 yılında Internet’in nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Yorum kısmında tartışabilirsiniz.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>