Accenture, Türkiye’nin en dijital şirketlerini açıklıyor

0

Accenture, dünyada birçok ülkede, önde gelen sektörlerin ve bu sektörlerdeki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında nerede olduklarını gösteren ve dijital yetkinliklerini karşılaştıran bir endeks geliştirdi.

Proje, Accenture Dijitalleşme Endeksi ismiyle Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye’de dijital dönüşümün lideri olma vizyonuyla birçok öncü projeyi hayata geçiren Vodafone’un desteği ile Türkiye’de de hayata geçiriliyor. Değişen pazar dinamikleri ve rekabetçi piyasa koşullarında dijitalleşmenin şirketlerin başarılarında önemli bir etken olduğu gözleminden hareketle hazırlanacak olan çalışma, Türkiye’nin önde gelen 100 şirketinin dijitalleşme alanındaki durumunu değerlendirecek.

Özel sektörü ve akademik dünyayı bir araya getirecek çalışma ile bu alanda ciddi bir farkındalık yaratılması planlanıyor. Türkiye’nin önde gelen sektörlerinin dijital dönüşümdeki mevcut durumunun tespit edilerek gelişim alanlarının ortaya koyulması amaçlanırken, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlanarak ülkenin büyümesine ve kalkınmasına da destek olunması hedefleniyor.

Kurumsal stratejilerinde en iyi rekabet avantajını sağlayacak şekilde dijitalleşmeye yer veren ve dijitalleşmeyi şirketin ana hedeflerine başarılı bir şekilde entegre eden; müşterileriyle olan iletişiminde dijital ürün ve hizmetleri müşteri memnuniyetini en fazla sağlayacak şekilde kullanan; organizasyon içindeki iletişim, iç süreç ve operasyonları dijital kanallar aracılığıyla en verimli şekilde yürüten ve gelirleri/varlıkları itibarıyla Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alan şirketler “Dijital Liderler”olarak tanımlanıyor.

Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışması, şirketlerin hem müşterilerinden hem de kendi sektörlerinden kaynaklanan ihtiyaçları doğru tespit ederek katma değer yaratabilmelerini sağlayacak 3 ana başarı kriteri üzerinden ilerleyecek. Bu kriterler, dijitalleşmenin kurumsal stratejide rekabet avantajı sağlayacak şekilde yer alması ve şirketin ana hedeflerine entegre edilmesini tanımlayan Dijital Strateji; müşteriler ile olan etkileşimde dijital ürün ve hizmetlerin kullanılmasını kapsayan Dijital Hizmetler ile organizasyon içindeki iletişimin, iç süreçlerin ve operasyonların dijitalleşmesini temsil eden Dijital Operasyonel Yetkinlikler olarak sıralanıyor.

Araştırmaya hangi şirketler dahil

Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeks Araştırmasına 2013 yılında aşağıdaki kriterlerden birini sağlayan şirketler dahil olabilecek:

o 500 Milyon TL ve üstü ciro büyüklüğü oluşturan şirketler,
o Konsolide aktif büyüklüğü toplam değeri en az 30 Milyar TL olan bireysel bankacılık hizmeti sunan kamu ve özel bankaları,
o Toplam prim üretimi en az 500 Milyon TL olan hayat dışı sigorta şirketleri,
o Toplam prim üretimi en az 100 Milyon TL olan hayat sigorta şirketleri
o Pay piyasası işlem hacimleri en az 70 Milyar TL olan yatırım kuruluşları

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>