Çalışan verimliliğin anahtarı mobilite

0

150902_Mobility_report_Turkey_Infografic2Citrix’in hazırladığı, Türkiye Mobilite Araştırma Raporu’na göre, çalışanlar da şirketlerden mobil teknolojilere artık daha çok yatırım yapmasını talep ediyor. Mobilite ve mobil cihazların gelişimi şirketleri değişime zorlarken, bu dönüşüm daha etkin bir mobilite yönetimini de zorunlu kılıyor.

Araştırmaya göre; şirketleri mobiliteye yönlendiren faktörlerin başında kurumsal pazar genelinde yüzde 62 ile çalışan verimliliğini arttırma ve yine yüzde 62 ile cihaz konfigürasyonu ve BT çalışanlarından destek alabilme yer alıyor. Bu noktada üçüncü sırada ise yüzde 60 ile çalışanların kullandığı kişisel cihazların üstündeki güvenlik endişelerini gidermek var. Büyük ölçekli firmalarda ise çalışanların artan mobilite talebini karşılama isteğinin de yüzde 73 gibi bir oranla önemli bir faktör olduğu görülüyor.

Ofis dışından çalışmaya gelince, pazar genelinde şirketlerin yüzde 40’ı uzaktan çalışmaya olanak sağlayacak mobil uygulamaların sağlanması konusunu an itibarı ile gündemlerine almış durumda. Bu oran firma ölçeği büyüdükçe azalsa da mobil uygulama sağlama konusu pazar genelinde incelenip değerlendirilen bir konu. Büyük ölçekli firmaların yüzde 75’i bunu en azından gündeme alıp Uygulamanın yer alması düşünülen cihazların başında ise tüm firma ölçeklerinde kuruma ait cihazlar ilk sırada yer alıyor.

Mobilitenin yönetiminde bilgi güvenliği kaynaklı endişeler var 
Mobilitenin yönetimi konusu da araştırmada üstünde durulan konulardan biri oldu. Yönetime dair karşılaşılan sorunların başında yüzde 49 ile destek ve bakım süreçlerini yürütme, yine yüzde 49 ile İç birimler ve paydaşların memnuniyeti ve yüzde 48 ile bilgi güvenliği konusunda endişeler geliyor. Şirketlerin neredeyse yarısının mobilite yönetiminde bu üç faktörde endişeli oldukları görülüyor. Mobilite yönetiminde halen bilgi güvenliği endişesi yaşandığı bir gerçek. Büyük ölçekli firmaların yüzde 62’i bu Bu noktada ilgi çeken bir nokta, maliyetlere dair endişelerin ilk 3’te yer almaması. Uyumluluk ve veri gizliliği standartlarına dair yaşanan zorluklara ise büyük ölçekli firmalarda daha sık rastlanıyor. Mobilite diğer yandan olumlu değişimlerin itici gücü oluyor. Kurumsal pazar genelinde; mobilitenin değişime teşvik ettiği alanların başında yüzde 78 ile ofisin son teknoloji ekipmanlarla donatılması geliyor.

Diğer firma ölçeklerinden farklı olarak büyük ölçekli firmalarda ise yüzde 80 gibi bir oranla uzaktan çalışan kişilerin ihtiyaç duyduklarında ortak bir masaüstü paylaşımı programı ile çalışmaları bulunuyor. Mobilite firmaların yüzde 66’sını ise mekan bağımsız esnek çalışma ve evden çalışma yönünde bir dönüşüme yönlendiriyor.

Çalışanların istediği yerde çalışması halen yeterince desteklenmiyor
Kurumsal pazar genelinde firmalarının yarısından fazlasının çalışanların istedikleri yerde çalışmasını destekleme konusunda bir çalışmalarının olmadığı görülüyor. Firma ölçeği büyüdükçe; çalışanların bu konuda desteklenme oranları yükseliyor. Mobilite büyük ölçekli firmalarda esnek ve evden çalışma trendini artırıyor, büyük ölçekli firmaların yüzde 78’inde bu trendin artışı söz konusu.

Çalışanlar trafikteyken de kahve dükkanındayken de veriye ulaşıyor
Çalışanların uygulama ve verilere ulaşım yerleri ve mekanları da mobilite için önemli bir kriter. Pazar genelinde çalışanların yüzde 74’ü ofislerinden verilerine ulaşırken, yine yüzde 74’ü şirketlerinin proje bölgelerinden veya sahadan verilere ulaşabiliyor; yüzde 54’ü evlerinden de ulaşırken, ilginç bir sonuç ise yüzde 61 ile şahsi araçlarından ulaşıyor olmaları. İstanbul gibi trafiği çok yoğun bir kentte bu sonuç mobilitenin önemini gösterir nitelikte. Diğer dikkat çekici bir sonuç ise kahve dükkanlarından erişimle ilgili de yüzde 46’lık bir oran olması.

Şirketlerin BYOD uygulamaları için desteklediği veya desteklemeyi düşündüğü cihazların başında akıllı telefonlar geliyor. BYOD eğilimi için firmalar en çok akıllı telefonları destekliyor, bu oran akıllı telefonlar için yüzde 68.

Firma ölçeği bazında inceleme yapıldığında; diğer ölçeklerden farklı olarak büyük ölçekli firmalarda tablet ve dizüstü bilgisayarlar daha öne çıkıyor. Çalışanların veriye ve uygulamalara erişim düzeyini limitleme unsurlarının başında ise veriye ulaşabilmek için kullanılan cihaz geliyor.

Kurumsal mobilite yönetimi ve sanallaştırma vazgeçilmezler olma yolunda
Araştırmadan çıkan sonuçlardan biri; masaüstü sanallaştırmanın artan önemi. Şirketlerin yüzde 51’i mobil bir organizasyon için masaüstü sanallaştırmanının önemine inanıyor ve gerekli görüyor. Yine yüzde 51’i uygulama sanallaştırmayı aynı önemde görürken, bu iki sonuç sanallaştırmanın mobilitedeki yerini her geçen gün daha da güçlendirdiğini gösteriyor. Şirketler mobil destekli bir organizasyon olmak adına ayrıca yüzde 63 ile web tabanlı uzaktan desteğe, yüzde 59 ile dosya paylaşımı ve depolama hizmetlerine, yüzde 57 ile de kurumsal mobilite yönetimine büyük önem veriyor.

En çok satış ve pazarlama departmanları mobil çözümleri talep ediyor
Mobil çözümler kullanan veya kullanacak departmanların başında; satış ve pazarlama departmanları geliyor. Pazar genelinde yüzde 74 ile satış ve pazarlama bölümleri ilk iki sırayı alırken, idari, kurumsal yönetim birimleri ve satın alma bölümleri de yüzde 73 ile üçüncülüğü paylaşıyor. Büyük ölçekli firmalarda ise bilgi sistemleri departmanları ilk sırada yer alıyor. Bu birimler mobilitede öncülüğü üstlenen birimler olarak öne çıkıyor.

Araştırma sonuçlarıyla ilgili görüşlerini açıklayan Citrix Türkiye Ülke Lideri Altan Cengiztekin, şunları söyledi:
“İş dünyasında son yılların gündemi belirleyen ve tüm süreçleri dönüştüren olguların başında mobilitenin gelişimi yer alıyor. Mobilite ve mobil cihazların bu başdöndürücü gelişimi şirketleri de değişime zorluyor. Tüm bunlar şirketler için ayrıca daha etkin bir mobilite yönetimini de zorunlu kılıyor. Citrix’in yaptırdığı Mobilite Araştırma Raporu’nun Türkiye’de birçok farklı sektöre ve teknoloji dünyasının gelecek dönemine ışık tuttuğunu, önemli bulgular ortaya koyduğunu

Metodolojiye dair
Araştırma Citrix tarafından Method Research Company’e yaptırılırken, araştırmacının amacı küçük, orta ve büyük ölçekli firmalarda BT yöneticilerinin mobilite hakkında tutumlarının ve gelecek eğilimlerinin belirlenmesiydi. Araştırmada sonuçları ele etmek için kamu, bankacılık, sigorta, sağlık, telekomünikasyon, üretim ve imalat sanayii sektörlerindeki orta ve büyük ölçekli firmalarla, KOBİ’lerdeki 402 şirket yöneticisi, CIO ve IT müdürünün görüşlerine başvuruldu. Araştırma, 2015 yılının Nisan ayında gerçekleştirildi.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>