DaaS gelirlerinde büyüme bekleniyor

0

Dünya çapında Desktop as a Service (DaaS) ve diğer mobil çalışma alanları sunan hizmet sağlayıcıları, bu segmentlerde tutarlı bir gelir büyümesi bekliyor. “Citrix Hizmet Sağlayıcı Mükemmelliği Merkezi” tarafından gerçekleştirilen araştırmaya dayalı olarak hazırlanan Hizmet Olarak Masaüstleri Global Pazar Trendleri: Hizmet Sağlayıcının Perspektifi raporunda bu ve buna benzer bilgilere yer verildi.

Mükemmellik Merkezi, büyüyen Daas pazarının gelişimi konusunda bilgi edinmek için 2014 yılının ikinci çeyreğinde dünya çapında çok çeşitli müşterilere DaaS ve barındırılan mobil çalışma alanları sunan 2.600’den fazla Citrix Hizmet Sağlayıcısı programı iş ortağına anket soruları gönderdi. Anket, 25 ülkede 700’den fazla Citrix Hizmet Sağlayıcısından gelen yanıtları içerdi. Anket için DaaS geliri büyümesinin potansiyeli, hizmeti benimseyen işletmelerin boyutu, dikey pazarın gücü, müşteriler arasında yankı uyandıran hizmet gruplarının türleri ve Daas ile barındırılan mobil çalışma alanları sunmak için kullanılan altyapının çeşitliliği konularında bakış açıları soruldu.

Rapor, DaaS pazar trendleri hakkında şu bilgileri ortaya koyuyor;

  • Güçlü DaaS gelir büyümesi: Yüzde 87’lik kesim DaaS gelir büyümesi beklerken yüzde 34’lük kesim büyümenin yüzde 16 ile 50 arasında olmasını bekliyor, cevap verenlerin yüzde 19’u ise gelir büyümesinin yüzde 50’yi geçeceğini tahmin ediyor.
  • Çalışmaya hazır masaüstleri ile çalışma alanlarının uygulama ve özellik gruplarıyla kombinasyonuna yüksek talep: Yüzde 53’lük kesim, her kurumsal müşterinin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için DaaS‘yi iş kolu uygulamaları, mobil cihaz yönetimi hizmetleri ve bulut tabanlı dosya paylaşımı hizmetleriyle birleştiren gruplandırılmış hizmetler için talep öngörüyor.
  • Özelleştirilmiş hizmetler, uygulamalar ve özelliklerle dikey piyasalarda uzmanlık: Uzmanlık hizmetlerine sahip hizmet sağlayıcıların hedeflediği en iyi dikey piyasalar arasında Sağlık Hizmetleri (yüzde 12), Üretim (yüzde 12) ve İnşaat/mimari/mühendislik (yüzde 10) yer alıyor.
  • DaaS’nin sunulması için genel bulut Hizmet Olarak Altyapısına (IaaS) geçişin büyümesi başlıyor ancak henüz erken aşamalarda bulunuyor: Hizmet sağlayıcıların beşte biri (yüzde 20) DaaS’yi genel bir buluttan sağlıyor ancak anketi yanıtlayanların yüzde 39’u 12 ay içerisinde IaaS’ye geçmeyi planlıyor.
  • DaaS hizmet sağlayıcılarının hipervizör tercihleri de değişiyor: Ankete yanıt verenlerin çoğu (yüzde 47) VMware hipervizörünü kullanırken yüzde 29’luk kesim Microsoft Hyper-V’yi ve yüzde 23’lük kesim hipervizör olarak Xen’i kullanıyor.

Citrix Bulut Hizmetleri, Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Mitch Parker

 Citrix Bulut Hizmetleri, Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Mitch Parker, raporla ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl içerisinde tedarikçilerin ve uzmanların bu yıl için yüksek DaaS piyasası büyümesi öngördüklerini gördük. Bu rapor, DaaS pazarı Citrix iş ortaklarının hizmetlerinin pazara özgü özellikler ve kritik uygulamalar için son kullanıcı talepleri sağlamak üzere nasıl olgunlaştığı konusunda net ve değerli bilgiler sunuyor.”

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>