Dijital dönüşüme giden yol hibrit buluttan geçiyor

0

  Büyütmek için tıklayın

Araştırmaya göre, BT ve işletme yöneticileri dijital dönüşüm ve hibrit bulut kullanımının dijital çağda rekabette başarılı olmak için büyük öneme sahip olduğu konusunda hemfikir. IDG tarafından yürütülen araştırma, kuruluşların müşteri deneyimlerini zenginleştirmek, esnekliği artırmak, iş fırsatları sağlamak ve maliyetleri düşürmek için “dijital düşünmeleri” gerektiğini gösteriyor.

EMC Ürün ve Pazarlama Başkanı Jeremy Burton, “Dijitalleşmek dünyada hemen her işletme için bir öncelik ancak bu geçişin nasıl gerçekleştirileceği o denli açık değil. Bu araştırma, hem hibrit bulutun hem de beraberinde getirdiği tasarrufların ve çevikliğin, dijital bir işletmeye dönüşümde önemli bir destekçi olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Katılımcıların yüzde 92’si kuruluşlarının rekabet stratejisi için dijital iş girişimlerinin gerektiğini belirtirken, yüzde 90’ı dijital işi önümüzdeki bir-üç yıl için “birincil öncelik” olarak tanımlıyor. Bu sonuç, dijital işin sağladığı dönüştürücü gücün günümüzün BT alanında temel bir faktör haline geldiğine işaret ediyor.

Bu dijital teknoloji yatırımlarının altında yatan faktörler şu şekilde sıralanıyor:

  • Katılımcıların yüzde 87’si müşteri deneyimini iyileştirmenin
  • Yeni müşteri edinmenin (yüzde 86)
  • Yenilikleri artırmanın (yüzde 82)
  • Gerçek zamanlı karar alma sürecine katkıda bulunmanın (yüzde 82) kritik ya da çok önemli bir hedef olduğunu belirtti.

Dijital dönüşümün önündeki en önemli engel bütçe

Dijital işe dönüşüm, karmaşık ve zaman alıcı olsa da katılımcıların yüzde 63’ü ilk dönüşüm hedeflerine ulaşma yönünde önemli yol katettiklerini belirtiyor. Buna rağmen BT liderlerinin önünde halen aşağıdaki gibi engeller var:

  • Bütçe ve kaynaklar (yüzde 38)
  • Bölünmüş bilişim ortamları (yüzde 30)
  • Gerekli teknolojilerin eksikliği (yüzde 29)

Bu zorlukların üstesinden gelmek için BT liderleri, hibrit bulut ortamlarına yönelerek geleneksel veri merkezi, özel bulut, yönetilen özel bulut ve kamusal bulut gibi sunum modellerinin iki veya daha fazlasını içeren modernleştirilmiş bir altyapıyı benimsiyor. Katılımcıların yüzde 83’ü şu anda hibrit bulut ortamı kullanıyor ya da kullanmayı planlıyor ve yüzde 73’ü hibrit bulut modelinin dijital işe geçiş için bir yol oluşturduğu fikrinde birleşiyor.

Anket verileri, hibrit bulut tarafından sağlanan dijital dönüşümün kuruluşların BT çevikliğini artırmaya yardımcı olduğuna ve dijital iş girişimlerini uygulama sürecini daha hızlı, daha kolay ve maliyeti daha düşük bir hale getirdiğine işaret ediyor. Ayrıca anket sonuçları, BT maliyetlerinin düşürülmesiyle hibrit bulutun dijital dönüşüme yatırım yapılmasına olanak tanıdığını ve hibrit bulutu en agresif şekilde benimseyenlerin dijital dönüşümde de en öne geçtiklerini gösteriyor. Ankete katılanlar arasında önemli sayıda hibrit bulut iş yükü bulunan kuruluşların, hibrit bulutu benimsememiş kuruluşlara göre dijital iş ve altyapı açısından hazır olma hedeflerine ulaşma olasılığı üç kat daha fazla.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>