E-Defter ile e-dönüşümde yeni bir dönem

0

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile E-Faturaya geçmek zorunda olan mükelleflere 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutma zorunluluğu getirildi. E-Deftere geçmek zorunda olan mükellefler, 1 Ocak 2015 tarihine kadar E-Defter başvurusu yapmalı ve 31 Mart 2015 tarihine kadar da ilk E-Defterlerini oluşturmalılar.

E-Defter uygulaması, maliyetlerinin azaltılması, iş süreçlerinin hızlandırılması, verimliliğin artırılması, vergi denetimlerinin etkinleştirilmesi, kayıtlı ekonominin ve yeşil bilişimin desteklenmesi gibi ciddi katkılar sunuyor. GİB tarafından yetkilendirilen TÜRKKEP , tüm muhasebe ve ERP yazılımlarıyla uyumlu platform bağımsız E-Defter çözümü sağlıyor. E-dönüşümün öncü kurumu olarak kağıda dayalı işlemlerden kaynaklanan yüksek maliyetler ile çevresel zararları en aza indiren TÜRKKEP, doğayı koruyarak iş süreçlerinde verimlilik, hız ve kolaylık sunuyor.

E-Defter düzenlemesinin, Vergi Usul ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ile büyük defterin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan mevzuatta belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün, kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanıyan, hukuki-teknik düzenlemeler bütünü olduğunu söyleyen TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, “Türkiye’de yeni bir dönemin kapıları aralanıyor” dedi.

Yaklaşık 20 bin şirketi zorunlu olarak kapsayan E-Defter uygulaması, aynı zamanda isteyen defter mükelleflerin geçebileceği önemli bir e-dönüşüm uygulamasıdır. E-Deftere geçmek zorunda olan mükellefler, 1 Ocak 2015 tarihine kadar E-Defter başvurusu yapmalı 31 Mart 2015 tarihine kadar da ilk E-Defterlerini oluşturmalılar. E-Defter ile mükellefler artık kâğıt üzerinde defter tutmayacak, notere tasdik ettirmeyecek, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Bu uygulamayla Türkiye ekonomisine 500 milyon TL’lik tasarruf sağlanacağı öngörülüyor. E-Defter kullanan şirketler, kâğıda dayalı baskı, noter onayı ve saklama masrafı olmamasından dolayı yüzde 50 ila yüzde 90 arası tasarruf sağlayabilecek.” dedi.

TÜRKKEP’in hızlı, kaliteli, güvenilir, katma değerli hizmetler sağlayıp kayıtlı e-posta, E-Fatura, E-Defter, E-Fatura, E-İmza, E-Mutabakat, E-Tebligat ve E-Saklama gibi yasal geçerli hizmetlerin hepsini bir arada, tek elden sunan ülkemizin ilk ve tek güven kurumu olduğuna dikkat çeken Samast, “TÜRKKEP E-Defter çözümü, muhasebe veya ticari paket yazılımları ile uyumlu çalışabilmektedir.

Müşterilerimiz defter verisini oluşturduğu muhasebe veya ERP programı ne olursa olsun, yevmiye defteri ile büyük defteri TÜRKKEP E-Defter çözümü veya hizmetimizden yararlanarak kullanabilmektedirler. TÜRKKEP yetkili kurum olarak, E-Defter oluşturma çözümü sağlamanın yanında, oluşturulan E-Defterlerin hem Vergi Usul hem de Ticaret Kanunu’na uyumlu şekilde mükellefin muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve geleceğe dönük ihtiyaçlara kolay uyum sağlayabilmesi için, yasal geçerli ve güvenli şekilde elektronik ortamda saklama hizmeti de sağlamaktadır.” açıklamasında bulundu.

 

 

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>