E-Ticaret hacmi büyümeye devam ediyor

0

2018’in gidişatının merakla takip edildiği bugünlerde Dopigo, e-ticaret sektörünün ekonomik ve ticari beklentilerini bizzat e-ticaret sektörünün oyuncularından, değişik platform ve web sitelerinden satış yapan şirketlerin yöneticilerinin gözünden değerlendirdi. Dopigo üzerinden e-ticaretini yöneten 100’den fazla farklı kullanıcının 2017 sonuçlarını değerlendirdiği ve 2018 beklentilerini ortaya koyduğu “E-ticaret Görünüm Araştırması” serisinin ilki yayımlandı. Bu araştırmanın dönemsel olarak tekrarlanarak, beklentilerin ve gerçekleşmelerin takip edilmesi planlanıyor.

Çoğunlukla sokak mağazacılığı yapan araştırma katılımcılarının yüzde 70’i 5 yıldan daha az bir süredir e-ticaret ile uğraşıyor. Katılımcılar, fiziksel, toptan ya da e-ticaret satış kanallarını dikkate aldıklarında en çok geliri e-ticaret üzerinden elde ettiklerini belirtiyor. E-ticaret üzerinden en çok geliri elde ettiğini ifade eden katılımcıların oranı yüzde 55 iken, fiziksel mağazadan daha fazla gelir elde ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 20, toptan satış ise yüzde 25 ile çok daha düşük bir paya sahip.

E-ticaretin olmazsa olmazı: yeni satış kanalı ve yeni ürün bulma

Araştırma katılımcılarının yüzde 70’e yakını geçtiğimiz 12 ayda hem yeni satış kanalları hem de yeni ürün bularak genişlemeye gittiğini belirtiyor. Bu genişleme alanlarını, yüzde 50 ile yeni teknoloji satın alma, yüzde 35 ile yeni ofis/mağaza açma ve yaklaşık yüzde 25 ile yeni çalışanları işe almak izliyor. 

Geçtiğimiz yıl e-ticarete yaptıkları yatırımları değerlendirmeleri istendiğinde, katılımcıların yüzde 50’si yaptığı yatırım kadar kazancı olduğunu, yüzde 15’i ise yaptığı yatırımdan daha az kazanç elde ettiğini belirtirken, yüzde 15’i yaptığı yatırımın 5 katını, yüzde 20’si ise yatırımının 2 katını kazandığını ifade ediyor.

Önümüzdeki 12 ayda e-ticaret yatırımlarından bekledikleri getiriyi değerlendiren katılımcıların yüzde 55’i yatırımlarından 2 kat, yüzde 30’u ise 5 kat fazla gelir beklediğini ifade ederken, yüzde 15’i ise yaptığı yatırım kadar veya daha az kazancı olmasını beklediğini belirtiyor.

Katılımcıların yarısından fazlası, 2017 yılında e-ticaretteki ortalama faaliyet büyüklüklerinin yüzde 30’dan fazla arttığını belirtti. Bunun yanı sıra tüm katılımcılar gelecek 1 yıl içinde e-ticaret faaliyetlerinde bir artış bekliyor.

E-ticaret yapanların ortak problemi: operasyon ve takip

Araştırma katılımcılarının yüzde 55’i, geçtiğimiz yıl boyunca e-ticaret yaparken en çok zamanlarını alan konuları şöyle sıralıyor: paketleme, fatura kesme, stok takibi ve ürün araştırma.

E-ticaretten elde ettikleri gelirler sorulduğunda, 2017 yılında katılımcıların yüzde 36,8’i gelirlerinin yüzde 30 oranında arttığını belirtiyor. Daha da önemlisi katılımcılar önümüzdeki yıl da benzer oranda bir gelir artışı beklediklerini ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde 29,4’ü, 2017 yılında mobil site ve uygulamaların getirdiği gelirlerin bir önceki sene ile aynı kaldığını, kalanı ise gelirlerin değişik oranlarda artış gösterdiğini düşünüyor.

Ne olursa olsun ekonomik beklentiler hep olumlu!

“E-ticaret Görünüm Araştırması” kapsamında e-ticaretle ilgilenen satıcılara Türkiye ekonomisi ile ilgili düşünceleri ve beklentileri de soruldu. Katılımcıların yüzde 58’i 2017 yılının ekonomik büyüme beklentilerini karşıladığını belirtiyor. 2018 yılına ilişkin öngörülere bakıldığında, katılımcıların yarısı Türkiye ekonomisinde yüzde 30’a varan oranda bir büyüme beklediğini ifade ederken, yüzde 30’u Türkiye ekonomisindeki büyümenin aynı kalacağını vurguluyor. Araştırma katılımcılarının sadece yüzde 20’si ekonominin büyümesinde yüzde 10’a kadar bir düşüş öngörüyor.

En büyük riskler: döviz kuru, enflasyon ve komisyon oranları 

2018 yılında bekledikleri en büyük riskin döviz kurunun yükselmesi olduğunu belirten katılımcılar ayrıca pazaryeri komisyon oranlarının ve enflasyonun yükselmesinden de endişe duyuyor. Katılımcıların yüzde 45’i için en büyük risk döviz kurunun yükselmesi iken, bunu yüzde 15 ile enflasyon ve pazaryeri komisyon oranları izliyor. Müşterilerin e-ticaret harcamalarının düşmesi ise katılımcıların göre en düşük risk (%5) olarak dikkat çekiyor.

Araştırma kapsamında katılımcılardan giderlerinin bir sıralamasını yapmaları da istendi.

Geçtiğimiz sene en yüksek gideri satınalma ve operasyonel maliyetler (depo, kira, çalışan ücreti gibi) oluştururken, en az harcama yapılan alanın ise reklam olduğunu görülüyor. Buna karşılık katılımcıların 2018 yılındaki e-ticaret stratejilerinde satınalma ve operasyonel harcamalarını devam ettirirken reklam bütçesini artırma yolunu seçtiği de dikkat çekiyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Dopigo CEO’su M.Engin Şatana; “Genel olarak baktığımızda, geçen senelerde elde ettikleri tecrübelerden yola çıkarak, satıcılarda e-ticaretin gelişmesi ve getirdiği gelir açısından bir artış beklentisi söz konusu. Türkiye ekonomisine yönelik beklentilerin ne olursa olsun olumlu yönde olduğu, risklerin her sektörde olduğu gibi benzer konular etrafında döndüğünü görülüyor. E-ticaretle ilgili ortak problemin ucuza ürün bulma ve operasyonel sorunlar olduğunu da araştırmamızın sonucundan çıkarabiliriz” dedi. M.Engin Şatana konuyla ilgili e-ticaret satıcılarına tavsiyelerde de bulundu, “Satıcılar 2018 stratejilerini hem çok satan ve ucuza mal edebilecekleri ürünleri bulma ve onları pazarlama yolunda hem de gün içinde onlara zaman kaybettiren operasyonel işleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek üzerine kurmalı”.

Emin Çitak

Uzun süredir internet editörlüğü yapan Emin, teknoloji ve iş dünyası üzerine yazılar yazıyor. IoT ve makine öğrenme konuları hakkında araştırma yapmayı seviyor ve genelde bu konular hakkında makaleler hazırlıyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>