Endüstrinin geleceği ile ilgili rapor açıklandı

0

General Electiric (GE), İstanbul’da düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nda yapılan “Bölgesel Kalkınma için Kaynakların Ortaya Çıkarılması” konulu özel toplantıda, ortaya koyduğu “Endüstrinin Geleceği” (Future of Work) perspektifinin, ekonomilerin baştan tanımlanması, gençler için yeni iş olanaklarının yaratılması, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve inovasyonda hız kazanılması üzerinde yaratacağı makroekonomik etkinin altını çizdi.

GE Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye İnovasyon Direktörü Rania Rostom ile GE Baş Ekonomisti Marco Annunziata tarafından birlikte kaleme alınan “Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de Endüstrinin Geleceği’nin Yol Haritası”, bölgenin sunduğu muazzam fırsatların, üç temel güç -Endüstriyel İnternet, İleri Üretim Teknikleri ve Küresel Akıl- sayesinde inovasyonun gücünü harekete geçirebileceğinin altını çiziyor. Bu üç unsur arasındaki karşılıklı etkileşim, GE’nin “Endüstrinin Geleceği” adını verdiği teknolojik bir dönüşüme katkıda bulunuyor.

GE Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nabil Habayeb, “Endüstrinin Geleceği adlı rapor, GE’nin 80 yılı aşkın süredir varlığını sürdürdüğü bölge için benzersiz bir fırsattır. Bu rapor, bölgedeki deneyimimiz, uzmanlığımız ve ortaklıklarımızdan yararlanarak, organizasyonlarımızdaki verimliliğin ve etkinliğin artırılması, nihayetinde de ekonomilerin dönüştürülmesi için bir yol haritası ortaya koyuyor” dedi ve sözlerine devam etti :

“Bu yaklaşımın merkezinde, teknolojiyi benimseme ve inovasyonun hızlandırılması için işbirliklerini geliştirme alanlarında ortaya koyduğumuz hız yer alıyor. Yeni dönem iş dünyası, birlikte çalışarak ve inovasyonu merkeze alan ortak üretim modelini işler kılarak, çalışanların, şirketlerin ve yönetimlerin yerel inovasyonu artırma, girişimciliği teşvik etme, üretkenliği artırma ve fırsatları genişletmede kullanabileceği araçlar ve çözümler sağlıyor.”

Rania Rostom, Endüstrinin Geleceği yaklaşımının ortaya çıkaracağı dönüşümsel değişimin tasarım ve üretim süreçleri, tedarik zincirleri ve dağıtım ağları üzerinde olumlu etkiler yaratacağını söyledi ve “Bu yaklaşım endüstri sektörlerindeki rekabetçi ortamı baştan tanımlıyor ve gençlerin becerilerini artırarak, iş imkanları yaratarak, yetenekleri elde tutarak ve girişimciliği destekleyerek toplum ile işletmelerin temel kaygılarının giderilmesine yardımcı oluyor. İş dünyası ve akademik ortaklıklar yoluyla, sağlam bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak üzere bölge çapında işler yaratabilir ve bu işleri bütünleştirebiliriz” dedi.

Endüstrinin Geleceği’nin temel direkleri; etkinliği artırmak üzere bulut bazlı analitiği (büyük veri ve endüstriyel makineler) bünyesinde birleştiren Endüstriyel İnternet; tasarım, prototip oluşturma ve üretim döngüsünü hızlandıran ve tasarım, ürün mühendisliği, üretim, tedarik zinciri, dağıtım ve servisi birbirine bağlayan 3 boyutlu baskı gibi teknikleri kapsayan İleri Üretim Teknikleri ve inovasyon süreçlerine katılan insan sayısını artıran dijital iletişim ağlarının bir araya getirdiği insanların toplu zekasını ifade eden Küresel Akıldır. Yeni dönem iş dünyası, küresel inovasyon ve birlikte yaratım modelinden faydalanarak yeni pazarlar ve kariyerlerin önünü açacak, istihdam ve gelirlerde daha hızlı ve sürdürülebilir artış sağlayacak.

Endüstriyel İnternet üretkenliği artırırken; İleri Üretim Teknikleri çok daha hızlı ve esnek çalışabilen mikro-fabrikaların ortaya çıkmasını sağlayacak ve Küresel Akıl, çalışanların iş piyasasına daha kolay girmesini ve şirketlerin yetenek havuzuna daha kapsamlı şekilde erişebilmesini sağlayacak. Bütün bunlar da yerel bir tedarik zincirinin yaratılmasını teşvik edecek.

Endüstrinin Geleceği, kendileriyle görüşülen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesindeki C-düzey yöneticilerini büyüme açısından inovasyon ve işbirliğinin oyunun akışını değiştiren unsurlar olduğunu önemle vurguladıkları GE Küresel İnovasyon Barometresi Araştırması’ndaki bulguları tamamlıyor.

İnovasyon iş süreçlerinde çeşitli kesintilere yol açabilmekle birlikte, aynı zamanda da üretkenliğin artırılması için bir fırsattır, yeni rekabetçi avantajlar sağlar. Aynı zamanda daha güçlü ve istikrarlı büyümeye temel oluşturur. GE, Abu Dhabi (BAE), Masdar City’de açılan GE Ecomagination İnovasyon Merkezi; Suudi Arabistan, Dhahran’daki Saudi GE İnovasyon Merkezi; Katar Bilim ve Teknoloji Parkı’ndaki GE İleri Teknoloji Araştırma Merkezi; yeni GE Cezayir Türbinleri ve GE Türkiye İnovasyon Merkezi gibi yatırımlar ve girişimlerle bölgedeki inovasyon ortamını destekliyor.

İşbirliğine ve yerel ekosistemlerin geliştirilmesine dayalı inovasyon dalgası, karşılığında sadece yerel ekonomileri değil küresel piyasaları da destekleyen yerel tedarik zincirlerini ön plana çıkarıyor. Bu da küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini hızlandırarak, sonrasında üretimin demokratikleşmesine ve ihracatın artmasına neden oluyor. Daha yerelleşmiş bir tedarik zinciri, maliyetleri düşürürken verimliliği artırır ve yeni fikirlerin oluşumu için de kuluçka işlevi görür.

Endüstrinin Geleceği’nin en güçlü etkileri arasında, bölgenin genç ve hızla artan nüfusu için tatminkar kariyer fırsatları yaratabilme becerisi yer alıyor. Devletin omuzlarına kalan istihdam yaratma sorumluluğunun özel sektöre aktarılmasına yardımcı olarak, hükümetlerin eğitim sisteminin güçlendirilmesine daha çok odaklanmasına ve girişimcilik inisiyatiflerine daha çok destek sağlamasına olanak tanıyacak. Sağlanacak diğer olumlu etkiler arasında, bilime, mühendisliğe, teknolojiye ve matematiğe ağırlık verilerek eğitim sisteminin güçlendirilmesi, eğitim kurumları ile endüstri arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ve sorun çözümüne odaklanılması bulunuyor

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>