Girişimcilik yeteneğinize işaret eden üç özellik

0

1. Doğru Yetenekler

– Pazarlamada yenilikçilik: Michael Ellsberg’in The Education of Millionaires’de bahsettiği gibi: satışın temeli dinlemektir. Müşterilerin ihtiyaçlarını dinleyip onları giderebilecek özel çözümler geliştirmek çok önemlidir.

– Risk yönetimi: Girişimci, risk alandan ziyade riski minimize edendir. Bootstrapping veya Eric Reis‘ın Lean Startup modeli ile risk minimize edilebilir. Girişim uzmanı Ash Maurya’nın Running Lean’de bahsettiği üzere girişimcinin görevi parası bitmeden iş modeli oluşturmaktır.

– Kendini ve başkalarını yönetmek: Girişimcilerin Robert Quinn’in Building the Bridge As You Walk Across It kitabında bahsettiği gibi ‘ayarlanabilir özgüvene, ‘özgür dayanışma ruhuna ve ‘sağlam görüşe sahip olması gerekmektedir.

2. Doğru Yol

Girişim, Peter Drucker’ın bahsettiği gibi aslında bir yönetim disiplindir. Ve disiplin de bir yolun göstergesidir. Yol da, müşteri keşfi ve onların problemlerine çözüm üretmek ile başlar, girişimcinin önerdiği çözüm ile uyup uymadığı denenir ve şirket kurulumu ile son bulur.

3. Doğru Ruh Hali

Bir girişimi hayata geçirmek için pek çok kez deneme yanılma gereklidir. Eğer bu yola ayak uyduramayacak biri varsa motivasyonunu ve parasını kaybedecektir. Girilen yola duyulan heyecan, doğru yetenekler ile birleşince bağlılığa ve vazgeçmemeye dönüşür.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>