Hedef 5G değil, 5G ve ötesi!

0

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda düzenlenen 5GTR Forum Buluşması ve Çalışma Grubu Çalıştayı‘nda akademisyenler, İlgili Kamu Kurumlar, İşletmeciler, Sivil Toplu Kuruluşları, Üreticiler ve Tedarikçilerden oluşan 5GTR Forum üyesi yaklaşık 200 katılımcı bir araya geldi.

Çalıştay ile, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme sistemlerinde ulusal ve uluslararası pazarlarda yer alacak yerli/milli ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirilmesinin sağlanması vizyonu çerçevesinde çalışmalar başlatılıp, önemli adımlar atılmasını amaçlayan bir etkinlik oldu.

Tüm gün süren çalıştayın açılışında konuşan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye’nin bu konuda izlemesi gereken yol haritası hakkında bilgi verdi. Çalışma gruplarının, uzun vadeli planlamalar yaparak ülkenin 5G ve Ötesi stratejisi üzerine kafa yorması gerektiğini vurgulayan Sayan, “Aynı zamanda öncelikli konuları belirleyerek projeler üretmeye başlamak çok büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda elbette BTK olarak bizler ve halihazırda belirlenmiş koordinatörlerimize de büyük iş düşüyor” dedi.

Hedef 5G değil, 5G ve ötesi 

5G’yi “Bugüne kadar edindiğimiz bütün alışkanlıkları değiştirecek nitelikte bir dünya kuruluyor” sözleriyle tanımlayan Sayan, “İnsanoğlu, tarihin derinliklerinde birçok değişim ve dönüşüm yaşadı. Ancak, hiçbirisi bugün geldiğimiz değişim noktası ile kıyaslanabilecek ölçüde ve boyutta değildi. Buharlı gemilerin yapılması, elektriğin bulunması, uzaya çıkılması ve bilgisayarın icadı derken bugünlere geldik. 10 bin yıllık insanlık tarihinde görülmeyecek bir sıçrama ve değişimin sadece 100 yıllık bir dilime sığdığını gördük. Bugün ise 5G teknolojilerine ilerlerken yeni bir çağın başlamak üzere olduğunu söylemeliyim” diyerek 5G teknolojisinin önemine dikkat çekti.

5G’nin bir anda yerleşmeyeceği gibi bir anda da sonlanmayacağını ifade eden Başkan Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler bu yola çıkarken hedefimizi 5G değil, “5G ve Ötesi” şeklinde koyduk. Artık iletişim sektöründe sürekli yeni teknolojilerin, diğerlerini domine ettiği ve farklı şebekelerin birlikte çalıştığı uzun soluklu, heterojen ve esnek bir yapıya gidiyoruz. Bu nedenle ilk standartları ve ticari kullanımları 2020 yılını hedefleyen 5G’yi değil, 4.5G şebekesinden başlayarak öteye uzanacak bir bilgi ve iletişim teknolojileri ekosistemi oluşturmayı hedefimiz ve başarı ölçütümüz kabul ediyoruz”

İlk 10 ekonomiden biri olmak adına konulan 2023 hedeflerinin altını çizen Başkan Sayan, “Ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik konumu büyük birer itici güç olarak bizi gelişmeye zorluyor. Mutlak ilerleme durumundayız. Yaşadığımız 15 Temmuz tecrübesi de, üzerimizde yapılan planların daha açık ve daha net olarak, her bir ferdimiz tarafından algılanmasını sağladı.

Dolayısıyla elimizde ne kadar birikimimiz varsa, ne kadar tecrübeye sahipsek, ciğerlerimiz ne kadar koşmamıza izin veriyorsa, Anadolu insanının DNA kodlarında biriktirdiği neler varsa hepsini sahaya sürmemiz gereken bir yoldayız” dedi.

Açılış programı ve sunumlardan sonra 5GTR Forum buluşmasında katılımcılara 5GTR Forum’un kurulmasından sonra yapılan çalışmalar, aktiviteler ile Forum organizasyon yapısı hakkında bilgi verildi. 5GTR Forum çalışmalarının yerli ve milli, katma değeri yüksek yeni nesil mobil haberleşme ürün hizmet ve teknolojilerini üretme hedefi doğrultusunda, ulusal ve uluslarası iş birlikleri ile kısa süre içerisinde verimli yol alabilmesini sağlamak üzere;

• 5G ve Ötesi’nin temelini oluşturacak yazılım tabanlı şebekelere olanak sağlayan SDN/NFV gibi yeni teknolojilere odaklanacak Çekirdek Ağ Grubu, 

• Yüksek hızları destekleyen çoklu giriş ve çıkış temelli anten teknolojilerinin geliştirilmesi, baz istasyonu üretilmesi, milimetre dalga teknolojisini destekleyen RF ve yeni dalga formlarının Arge’sine yönelik teknolojik alanlara odaklanacak Fiziksel Ağ Grubu,

• Özellikle son kullanıcılara yönelik akıllı ulaşım sistemleri, akıllı şehirler, sağlık, enerji ve tarım gibi dikey sektör uygulamalarına yönelik Hizmet ve Uygulama Grubu ile 

• 5G teknolojilerinin uluslararası standartlarının belirlenmesine yönelik Standardizasyon Grubu dört ayrı salonda bir araya gelerek çalışmalar yapıldı. Çalıştayın sonunda BTK Başkan Yardımcısı Rıdvan Kahveci, BTK TED Başkanı Ramazan Yılmaz, NETAŞ Ar-Ge ve Strateji Direktörü Rıza Durucasugil, HAVELSAN Stratejik Ar-Ge, Sistem Asıl Mühendisi Ali Telli ve ASELSAN Proje Lideri Elif Tepeli çalıştay kapsamında ele alınan konularla alakalı bilgi verdi.

Emin Çitak

Uzun süredir internet editörlüğü yapan Emin, teknoloji ve iş dünyası üzerine yazılar yazıyor. IoT ve makine öğrenme konuları hakkında araştırma yapmayı seviyor ve genelde bu konular hakkında makaleler hazırlıyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>