İnternet özelleştirildi, artık devletin elinde değil

0

İnternet Tahsisli İsimler ve Numaralar Kurumu (ICANN) ile Birleşik Devletler Ticaret Bakanlığı Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı (NTIA) arasındaki İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA) işlevlerinin ifa edilmesine yönelik sözleşme resmi olarak sona erdi. Bu tarih, 1998 yılından bu yana süregelen bir süreci, internetin koordinasyonu ve yönetiminin özel sektöre geçişini gösteren bir mihenk taşı oldu.

ICANN Kurulu Başkanı Stephen D. Crocker, “Bu geçiş 18 yıl önce öngörülüyordu ama bunu bir gerçeklik haline getiren şey nihai teklifin taslağını hazırlayan küresel internet topluluğunun yorulmak bilmeyen çabalarıydı,” dedi. “Bu topluluk, internet yönetiminde çok başlı modeli meşru kıldı. Topluluk; işletmeler, akademisyenler, teknik uzmanlar, sivil toplum, hükümetler ve birçok farklı ses dahil olmak üzere tüm seslerin dahil edilmesiyle tanımlanan bir yönetim modelinin, yarının internetinin tıpkı bugünün interneti kadar özgür, açık ve erişilebilir kalmasını sağlamanın en iyi yolu olduğunu gösterdi.”

İnternet kullanıcıları, yönetim devrinin bir sonucu olarak çevrimiçi deneyimlerinde bir değişim veya farklılıkla karşılaşmayacak. İnternetin özgün tanımlayıcılarının koordinasyonunun yönetimi konusunda ICANN, İnternet ekosisteminde küçük fakat önemli bir rol oynuyor. ICANN, 15 yıldan daha uzun bir süredir İnternet Mühendislik İş Ekibi, Bölgesel İnternet Tescil Merkezleri, üst düzey alan adı tescil merkezleri ve yazmanları ve diğerleri gibi diğer teknik kurumlarla uyum içerisinde çalışıyor.

Özelleştirme sürecinin son safhası 2014 yılında, NTIA ICANN’den özel sektör temsilcileri, teknik uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum, hükümetler ve bireysel İnternet son kullanıcılarından oluşan küresel çok paydaşlı toplumu bir araya getirip hem NTIA’nın tarihi yönetim rolünün yerini almak hem de ICANN’in sorumluluk mekanizmalarını geliştirmek için teklifler geliştirmesini talep ettiğinde başladı.

Küresel topluluk tarafından geliştirilen teklif paketleri, Mart 2014 duyurusu kapsamında NTIA tarafından belirlenen katı kriterlere uyuyordu. Tekliflerin NTIA’ya sunulmasından itibaren, ICANN ve çeşitli paydaş grupları gerekli tüm uygulama görevlerinin[icann.org] tamamlanabilmesi, bu şekilde IANA işlevleri sözleşmesinin 30 Eylül 2016 tarihinde sona ermesi için yorulmak bilmeden çalıştı.

ICANN’in mevcut çok paydaşlı modelini desteklemekte olan teklifler aynı zamanda ICANN’in sorumluluğunu iyileştirme amacını da taşıyor. İyileştirmeler arasında, küresel İnternet topluluğunun ICANN tarafından alınan kararlara katılmaması halinde doğrudan organizasyon veya Kurula başvuru yapabilmesi de bulunuyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>