İnternet trafiğinde büyük patlama devam ediyor

0

Teknoloji dünyası her 3-4 yılda yeni bir kavram ile tanışır ve takip eden yıllar tüm söylemler bu kavram etrafında gerçekleşir. Yeşil enerji, sanallaştırma, bulut, yakınsama, mobil ve sıradaki kavramlardan birisi Nesnelerin İnterneti (IoT – Internet of Things).

CISCO’nun yaptığı araştırmaya göre 2018 yılında internet tradiği 2013 yılına göre yüzde 300 büyüyerek yıllık 1,6 Zettabyte seviyesini geçecek. Bu verinin büyüklüğü aynı zamanda 1983 ila 2013 yılları arasında üretilen toplam 1,3 Zettabyte veriden bile daha fazla. 1,6 Zettabyte’ın nasıl bir büyüklük olduğunu belki şöyle ifade etmeliyiz; 1,5 trilyon Gigabyte‘dan daha büyük.

İnternet trafiğinin her geçen yıl katalanarak büyümesi, bu büyüklüğün geçmiş tüm zamanların toplamından fazla olması artık bizleri şaşırtan bir unsur olmaktan çıkmış olmalı. Ancak CISCO’nun raporunda dikkat çekici başka noktalar bulunuyor;

CISCO’ya göre 2018 makineler arası iletişim M2M bağlantısı yapan cihaz sayısı 7,3 milyarın üstünde olacak ki bu aynı yıl dünya nüfusunun 7,6 milyar olması beklendiğinde daha fazla anlam taşıyan bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan aynı yıl tüm dünyada internete bağlı cihaz sayısı 21 milyarı geçmiş olacak. Bir başka deyiş ile 2013 yılında dünyadaki her bir kişi başına düşen 1,7 cihaz rakamı 2,7’ye çıkacak.

Bu çılgın rakamların ürettiği verinin büyük kısmı insanlar tarafından değil M2M (IoT) tarafından oluşturulacak. Bir diğer göze çarpan tespit ise 2018 yılında gerçekleşecek veri trafiğinin yüzde 49’nun WiFi ağları ve yüzde 12’sinin GSM şebekeleri tarafından oluşturulacağı yönünde. Kısacası 2018 yılında kablosuz veri iletişimi yüzde 61’lik bir paya sahip olacak.

Bu gelişme karşısında işletmelerin kablosuz iletişim teknolojileri konusunda yatırımlarına güç vermeleri gerekirken BT yöneticileri ve uzmanlarının bu alandaki altyapı ve yönetim kabiliyetlerini geliştirmesi gerekiyor.

CISCO’nun raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>