İşletmeler IoT verilerini etkin şekilde kullanmıyor

0

İşletmeler IoT verileri

Uydu iletişim devi Inmarsat, işletmelerin büyük çoğunluğunun IoT verilerini etkin bir şekilde kullanmadığını tespit etti. Inmarsat, araştırması için tarım, elektrik hizmetleri, madencilik, petrol ve gaz, ulaştırma ve lojistik sektörlerindeki 450 kuruluştan temsilcilerle görüştü.

Ankete katılanların yüzde 86’sı, kuruluşlarının IoT projelerinden elde edilen verileri mümkün olduğunca verimli kullanmadığını kabul etti. Inmarsat Enterprise Başkanı Mike Carter:

“En son araştırmamız, günümüz kuruluşlarının çoğunun artık IoT verilerini topladığını gösterse de bundan maksimum faydayı elde etmek için işletmelerin yapması gereken daha çok şey var. Bir IoT projesinin başarısının nihai ölçüsü, bir şirketin ve iş ortağı eko sisteminin çalışma şeklini nasıl geliştirdiğidir. Bu, büyük ölçüde, çıkarılan verilerin türü ve bunların nasıl paylaşıldığı ve zamanında pratik ve eyleme geçirilebilir iş iç görülerine dönüştürüldüğü ile ilgilidir” dedi.

Etkili IoT veri kullanımının önündeki ana engel, ankete katılanların yarısından fazlasının (yüzde 54) belirttiği gibi, güvenlik ve veri gizliliği konusundaki endişelerdir. Bunu veri toplama ve kullanılabilirlik (yüzde 46) arasındaki gecikmeler izledi. Carter: “Bulgularımızdan açıkça görülüyor ki birçok işletmenin, verilerinin tedarik zincirinin diğer bölümleri bir yana, kuruluş içinde gitmesi gereken yere ulaşmasını sağlamak için genel IoT stratejilerinin bir parçası olarak hala bir IoT veri stratejisi kullanması gerekiyor” dedi. Katılımcıların yaklaşık üçte biri (yüzde 33), IoT veri stratejisinin eksikliğini etkili kullanımın önünde bir engel olarak belirtti.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>