Kadınlar iş dünyasında bu engele takılıyor

0

kadinlar-is-dunyasi

Dünya üzerindeki sınırlar her zamankinden daha fazla kalktı son 10 yılda. Globalleşme kavramı, hiç olmadığı kadar yaygın. Bunun bir sonucu olarak da şirketler için tek bir ülkeyle sınırlı yönetim birimlerinin yerini, çeşitli bölge/ülke merkezleri aldı. Zaten uluslararası formda süreci devam ettiren çoğu şirket de daha fazla genişleme yoluna gitti. Bunların birer sonucu olarak da örneğin bir Amerikan vatandaşı için Almanya ofisinde çalışma durumu her zamankinden daha fazla söz konusu oldu. Yeni bir araştırma ise uluslararası iş sahalarında kadınların, erkeklere göre ne oranda çalıştığına dair çarpıcı veriler sundu.

Buna göre kadınların sadece yüzde 20’si uluslararası işlerde görev alıyor. Yani yukarıdaki örnek üzerinden devam edildiğinde Amerikan şirketinin Almanya ofisinde çalışanların büyük kısmı erkek. Bunun başlıca nedenleri arasında şirketlerin uyguladıkları politikalar yatıyor. Ancak başka nedenler de söz konusu.

Örneğin araştırmaya katılan kadınların yaklaşık üçte biri kendilerine uluslararası pozisyonlarda çalışmaları için ilham verecek rol modellerin olmadığını belirtiyorlar.

Annelik seyahate engel mi?

Bir diğer önemli etmen de anne olma durumu. Kadınlar, çocukları varsa bulundukları ülkeden başka bir ülkeye gidip orada çalışmaya sıcak bakmıyor. Bir diğer çarpıcı veri ise çalışan kadınlar eğer evlilerse ve eşleri de iyi gelire sahipse ilgili konuya uzak kalmayı tercih ediyorlar.

Sorunlardan bir başkası da geleceğe dair bakış açısı ile ilgili. Araştırmaya katılan çalışanların neredeyse yarısı, önümüzdeki iki yıl içinde önlerine daha iyi bir iş fırsatı geldiğinde mevcut işlerini bırakacaklarını söylüyorlar. Daha çarpıcı olanı ise katılımcıların beş yıl sonra da çalıştıkları işte devam ediyor olma ihtimaline yaklaşımları hakkında. ‘Ben 5 yıl sonra da aynı şirkette olacağım’ diyenlerin oranı sadece yüzde 13.

Uluslararası şirketlerin yüzde 89’u iki yıl içinde uluslarası çalışan sayısını artırmayı planlıyor. Bu da yakın gelecekte erkekler için olduğu gibi daha fazla kadın için de farklı ülkelerde görev alma olasılığı anlamına geliyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>