“Küresel rekabet için Endüstri 4.0’a hazırlanmalıyız”

1

TechInside’da bir süredir Endüstri 4.0, Sanayi 4.0 ya da Sanayide Dördüncü Devrim isimleriyle adlandırılan “Industry 4.0” kavramına dikkat çekmeye çalışıyoruz. YouTube’daki “5 gün önce 10 yıl sonra” isimli programımızın ilk bölümünü de bu konuya ayırmıştık.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos’taki zirvesinin de ana gündem maddesi olan konuya Türkiye’deki pek çok resmi ya da öze kurumun sahip çıktığını görmek açıkçası oldukça olumlu. Ulusal medyada maalesef kısır bir bakış açısıyla sadece işsiz kalacak kişi sayısının verilmesinin ardından faydalarının birer birer ortaya çıktığını görmek sevindirici.

Endüstri 4.0 için bugün Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan TÜSİAD da hazırladığı önemli bir raporun sonuçlarını açıkladı. Raporun hazırlanmasında bu alanda çeşitli global raporlara da imza atan Boston Consulting Group ile bir işbirliğine giden TÜSİAD, Endüstri 4.0’ın sunacağı fırsatları analiz etmek, Türkiye sanayisinin potansiyelini ortaya koymak ve bu dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik ihtiyaçları tarif etmek üzere bir çalışma başlatmıştı.

Raporda neler var?

Endüstri 4.0’ı, ülkelerin yıllar içinde kaybettiği üretimde rekabetçi olma avantajını yeniden elde etme olarak tanımlayan rapor bu konunun öncülüğünü yapan Almanya ve ABD’deki durumu da özetliyor. Örneğin Almanya’nın önümüzdeki 10-15 yıl içinde, dönüşüme ilişkin maliyetlerin yüzde 15 ila 25’i arasındaki bir kısmına denk gelen endüstride verimlilik artışıyla 150 milyar Euro’ya ulaşabilecek bir avantajdan bahsediliyor.

Rapor, Endüstri 4.0’ın yaygın kullanımıyla birlikte dört ana konuda gelişme yaşanması beklendiğini ortaya çıkarıyor. Bu konular verimlilik, büyüme, yatırım ve istihdam olarak sıralanmış durumda. Alt metinlere baktığımızda Türkiye’nin doğru bir Endüstri 4.0 dönüşümüyle üretim sektörlerinin verimliliğinde 50 milyar TL’ye varabilecek bir fayda potansiyeli olduğu görülüyor.

Yine Türkiye için küresel değer zincirlerine entegrasyon ve Endüstri 4.0 çerçevesinde oluşacak ekonomi yoluyla kazanılabilecek rekabet avantajının, sanayi üretiminde yıllık yaklaşık %3’lük bir artışı tetiklemesi öngörülüyor. Bunun parasal karşılığı ise tüm Türkiye ekonomisi için yüzde 1 ve üzeri büyüme ile 150-200 milyar TL’yi bulabilecek ek gelir olarak ifade ediliyor. Gereken yatırım ise bugünün koşulları baz alındığında üreticilerin gelirlerinin yüzde 1-1,5’ine denk gelen 10-15 milyar TL olarak açıklanıyor.

TUSIAD_E40_buyume

Türkiye’de işsizlik nasıl etkilenecek?

Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuyla birlikte medyaya yansıyan 5 milyon kişinin işsiz kalabileceği konusu da TÜSİAD’ın raporunda Türkiye özelinde ele alınmış. Dünya Ekonomik Forumu’ndaki bilgiler 7.1 milyon kişinin işsiz kalabileceği, ancak 2.1 milyon kişi için yeni iş alanları oluşacağını ortaya koymuştu. TÜSİAD ve Boston Consulting Group uzmanları da benzer bir görüşü paylaşıyor. Endüstri 4.0’ın en çok etkileyeceği sektörler olarak isimleri geçen otomotiv, beyaz eşya, tekstil, kimyasallar, gıda ve makine sanayilerinin pilot olarak incelendiği raporda, önümüzdeki 10 yıl içinde istihdamda yetkinlik düzeyi düşük işlerde işgücünün azalmasının beklendiği, ancak Endüstri 4.0’ın getireceği verimlilik başta olmak üzere çeşitli faydalarla birlikte uzun vadede mutlak bir artış yaşanacağına dikkat çekiliyor. Raporda geçen şu cümleyi de aynen aktarmakta fayda var: “Asıl zorluk, yeterince nitelikli personel bulmak olacak.”

TUSIAD_E40_istihdam

Neler yapılmalı?

TÜSAİD’ın raporunda gerek özel sektörün gerekse kamudaki yetkililerin neler yapması gerektiğine dair ayrı bir bölüm de var. Bu yeni gereklilikler raporda şu cümlelerle ifade ediliyor:

“Sanayi kuruluşlarının ve tedarikçilerinin Sanayi 4.0’ı tetikleyen teknolojileri yakından takip etmesi ve kendi iş modelleri üzerindeki etkilerini, fırsatları ve yol haritalarını hazırlamaları gerekmektedir. Ayrıca, özellikle iş gücü ihtiyacının ve donanımının net bir yol haritasını çıkartarak, kurumsal gelişim süreçlerinde buna göre hareket etmeleri daha da önem kazanmaktadır.”

“Politika yapıcılar ve kamu tarafında ise özellikle ülke çapında teknolojik altyapının (örneğin telekomünikasyon/bilgi-iletişim alanında) Sanayi 4.0 ihtiyaçları çerçevesinde gelişmesini desteklemek, gerekli yatırım ve teşvik ortamını hazırlamak ve en kritik olarak da uzun vadeli eğitim politikaları ile gerekli nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanmasını sağlamak önemli öncelikler olarak ortaya çıkmaktadır.”

Toplam 64 sayfalık raporun tamamını bu linkten indirebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>