Lenovo tarafında yapay zeka yatırımlarını hızlanıyor

0

Lenovo Veri Merkezi Grubu, önceki gün düzenlenen Supercomputing etkinliğinde, müşterilerin yapay zekayı kullanmaya başlamalarına ve daha fazla üretkenlik ve daha iyi dönüşüm sonuçları için artırılmış zeka yetenekleri elde edebilmeleri amacıyla tasarlanan yeni girişimleri duyurdu. 

Lenovo Veri Merkezi Grubu, önceki gün düzenlenen Supercomputing etkinliğinde, müşterilerin yapay zekayı kullanmaya başlamalarına ve daha fazla üretkenlik ve daha iyi dönüşüm sonuçları için artırılmış zeka yetenekleri elde edebilmeleri amacıyla tasarlanan yeni girişimleri duyurdu. 

Yapay zeka konusunda yapılan bir ankete katılanların yüzde 76’sı, yapay zekanın operasyon stratejilerinin başarısı açısından asli önem taşıdığını belirtirken, katılımcıların yüzde 64’ü, teknolojinin kuruluşlarının uzun vadedeki büyümesinin temel bileşenlerinden biri olduğunu belirtmiş. Aynı zamanda, mevcut veri miktarının 2020 yılında 44 trilyon gigabayta ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Bunların tamamı birlikte göz önüne alındığında, bu bilgileri işleme, eyleme dönüştürülebilir öngörüler üretme ve önemli ticari ve bilimsel ilerlemelere zemin oluşturma yeteneğine sahip bir yüksek performanslı bilgi işlem altyapısı üzerinde oluşturulacak derin öğrenme ve çıkarsama yeteneklerine gereksinim duyulmasına yol açıyor. 

Lenovo Veri Merkezi Grubu başkanı Kirk Skaugen,

“Yapay zeka, geleneksel iş stratejileri ve bilimsel araştırmalar üzerinde şimdiden derinlemesine bir etki yaratıyor ve üst düzey liderlerin çoğu, bu konuyu gelecek yıl için bir öncelik olarak kabul ediyor. Günümüzde kuruluşların sahip olduğu çok yüksek miktardaki verilerden gerçek anlamda yararlanmak için müşterilerimizin yapay zekayı günümüzün rekabetçi iş ortamında başarıya ulaşmalarına yardımcı olacak bir araç olarak benimsemesi gerekiyor,” şeklinde açıklıyor. “Yeni açılan küresel yapay zeka inovasyon merkezlerimiz ve kapsamlı ürün ve hizmet portföyümüzle yapay zeka sistemlerini hayata geçirmekte kararlıyız” dedi. 

Lenovo Veri Merkezi Grubu veri miktarının artacağını söylüyor

Lenovo ve müşterileri, yapay zekayı daha iyi ticari ve toplumsal sonuçlar için gerçeğe dönüştürüyor Lenovo, yapay zekanın hastalıkların tedavilerinin bulunması ya da iklim değişiminin gerçek etkisinin anlaşılması gibi küresel insani çabalarda ilerleme kaydedilmesine imkan tanıyan yenilikçi araştırmalara olanak sağlama becerisini araştıran müşterileriyle de işbirliği yapıyor.

Örneğin tarım, dünyadaki tatlı su kullanımının yüzde 70’ini oluşturuyor ve 2050 yılında, artan küresel nüfusun gereksinim duyduğu gıda arzındaki artışın desteklenmesi için yüzde 10 oranında daha fazla su kaynağına gereksinim duyulacağı tahmin ediliyor.

Tarım için kullanılabilecek tatlı su rezervi azalırken, su kıtlığının yüksek risk arz ettiği bölgelerin önceden belirlenmesi ve hem yerel çiftçiler hem de toplumun geneli açısından gıda üretimi üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirgenmesi amacıyla mevcut su kaynaklarının yönetilmesi kritik önem taşıyor. 

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi (NCSU) bünyesindeki araştırmacılar, Lenovo ile işbirliği içerisinde, bu küresel sorunu azaltmak için çalışıyor. NCSU, yapay zekanın olanak sağladığı bir coğrafi görüntü analizi işlemi kullanarak, tarım arazilerini saptamak, tarım mahsullerini belirlemek, toprak koşullarını izlemek ve su gereksinimlerini mevcut su kaynakları doğrultusunda hesaplayarak kuraklık yaşanan bölgelerin haritalarını oluşturmak amacıyla derin öğrenme algoritmaları uyguluyor. 

Aynı yapay zeka yöntemleri, yerel ve küresel çiftçilerin sulama için su ve enerji kaynaklarını verimli biçimde yönetmek, kârlılıklarını artırmak ve aynı zamanda sınırlı doğal kaynakları korumak amacıyla mahsul ve toprak sağlığını incelemesine yardımcı oluyor. 

Londra Üniversitesi (UCL) bünyesindeki araştırmacılar, dünyanın en büyük ve en güçlü partikül hızlandırıcısı olan CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında gerçekleştirilen ATLAS deneyinden yüksek enerjili partikül çarpışması olaylarını yeniden oluşturuyor. Bu çalışma, evrenin oluşumuna ilişkin en temel sorulardan bazılarının yanıtlanmasında önemli rol oynuyor. Ancak, Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki çarpışmaların artan yoğunluğu, maliyetinin karşılanması mümkün olmayan bilgi işlem kaynakları gerektirecek geleneksel kalıp saptama yöntemlerini zorluyor. 

Araştırmacılar, Lenovo ile olan işbirliği sayesinde, ATLAS‘tan elde edilen görüntü verilerini geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha verimli bir biçimde kullanarak partiküllerin izledikleri yolları yeniden oluşturmak için yapay zekayı kullanmayı hedefliyor. 

Lenovo, müşterilerin yapay zekanın dijital dönüşüme nasıl olanak sağladığını keşfetmesine yardımcı oluyor
Lenovo’nun Veri Merkezi Grubu, Lenovo’nun yapay zeka AR-GE çalışmalarına ve girişimlerine yapmış olduğu 1,2 milyar ABD doları tutarındaki daha geniş kapsamlı yatırımlarından yararlanarak, Morrisville, Kuzey Carolina; Stuttgart, Almanya ve Pekin, Çin’de bulunan ve müşterilerin yapay zekanın en önemli ticari ya da insani sorunlarının çözülmesine nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmelerine olanak sağlamak üzere tasarlanan üç yeni yapay zeka inovasyon merkezini işletiyor. 

Lenovo’nun 100’den fazla veri bilimi uzmanı ve uzman yapay zeka geliştiricisi, şimdiden tümörleri saptamak ve sınıflandırmak ve teşhis konulmasında doktorlara destek sağlamak için kullanılabilecek hasta görüntüleme sonucu tarama gibi yapay zekanın olanak sağladığı çözümler tasarlamak üzere çalışıyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>