Mastercard inovasyon liderlerinin 5 özelliğini açıkladı

0

Araştırma sonucuna göre, 50 özellik arasında 5 özellik şirketleri inovasyon lideri yapıyor

Mastercard ve Harvard Business Review Analytic Services’in gerçekleştirdiği ve inovasyonun ne olduğu sorusuna cevap aradığı Business Innovators Index – Become 2020 araştırması, dünya genelinde iş hayatındaki liderlerin bakış açılarını ortaya koyarak, bugünün müşteri odaklı ortamında yeniliğin tanımını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Araştırma sonucuna göre; hız, veri odaklı karar verme, üst yönetimin inovasyona bağlılığı, girişimcilik kültürü ve müşteri odaklılık olarak özetlenen bu 5 özellik, inovasyon lideri olarak tanımlanan şirketlerin tamamı için geçerli olan ortak özellikler. Become 2020 araştırmasına göre veriye dayalı karar veren ve risk alan kuruluşlar rakiplerine göre açık ara öne geçiyorlar.

Araştırma, şirket yöneticilerini inovasyona yaklaşımlarına göre, liderler, takipçiler ve arkada kalanlar olarak 3 gruba ayırıyor: Liderler, Takipçiler ve Arkadan Gelenler

Liderler tüm organizasyonların yüzde 17’sini oluştururken, ortalama inovasyon skorları 88. Bu kuruluşlar en geniş inovasyon yeteneklerine sahipler. 66 ortalama inovasyon puanına sahip olan Takipçiler, şirketlerin yüzde 42’sini oluşturuyorlar. En yüksek orana sahip bu grup, süreç, insan kaynağı, finansman, müşteri deneyimi ve veri ve teknoloji olmak üzere tanımlanan beş inovasyon ilkesinden sadece bazılarına sahipler. Takipçiler’e çok yakın sayıda çıkan Arkadan Gelenler grubu ise şirketlerin yüzde 41’ini oluşturuyor ve ortalama inovasyon puanları 37.

İnovasyon liderlerini ayıran özellikler

1. Become 2020 kapsamında görüşme yapılan CEO’ların çoğu inovasyonda hıza öncelik veriyor. Beklemektense yeniliği sürdürmek için değişiklikleri mümkün kılan “test et ve öğren” yaklaşımını benimsiyorlar. Yıllık değil aylık, hatta haftalık düşünüyorlar.

2. CEO’lar, inovasyonla ilgili kararlarını veriye dayandırıyorlar. Birçoğu müşterilerini daha iyi anlamak ve sonuçları ölçmek için veriyi kullanıyorlar ve bu verileri ayrıştırmak için gelişmiş analizler yapıyorlar. Gerçek yenilikçiler, tek başına ticari sezgi yeterli olmadığı için birden fazla veri kaynağından yararlanıyorlar.

3. Araştırmaya katılan inovasyon liderlerinin yüzde 90’ı ayrıca, inovasyona inanıyorlar ve öncelik veriyorlar; çalışanları arasında yenilikçi fikir ve davranışları somut ödüllerle teşvik ediyorlar.

4. Become 2020 araştırmasına katılan CEO’lar girişimcilik kültürünü de ciddiye alıyor. CEO’ların yüzde 84’ü bu tür bir şirket kültürünün risk alma isteği yarattığını, farklı açılardan bakmanın, kaçırılabilecek fikir ve görüşleri ortaya koyduğunu düşünüyor. Bu nedenle de çalışanların bir girişimci gibi hareket etmeleri için teşvik ediyorlar.

5. Katılımcıların neredeyse yarısı, şirketlerden ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürün, hizmet ve özellikler bekliyor. Müşterilerin neye ihtiyaç duyduğunu ne istediğini veya şirketlerden ne beklediğini, ürünleri veya hizmetleri nasıl, ne zaman ve nerede kullandıklarını bilmeden onları tatmin edecek yenilikler yapmak mümkün değil. Araştırmaya katılan CEO’lar ise müşterilerini faaliyetlerinin odağına almadıklarında müşteri taleplerinin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya kalındığının bilincindeler.

CEO’nun İnovasyon El Kitabı

İnovasyon, yarının dünyasını bugünün dünyasından daha iyi hale getirmek için en önemli araç. Become 2020, çeşitlilik, hesap verebilirlik ve yenilikçi bir vizyonla, şirketler için bir inovasyon yol haritası da çiziyor. Bu kapsamda Mastercard, Become 2020 için yapılan CEO görüşmeleri verilerini derleyerek “CEO’nun İnovasyon El Kitabı” da yayımladı. El kitabında “liderler” olarak tanımlanan Accion, Bass Pro Shops, Citigroup, Coca-Cola, IBM, Lyft, PayPal, Ronald McDonald House, Salesforce, ServiceNow, University of Maryland, Baltimore County ve Verizon şirketlerinin CEO’larının pozitif değişimi ve inovasyonu teşvik eden 50 özelliği detaylı olarak yer aldı.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>