Mobil veri kullanımında yeni trendler

0

Citrix, 2014 yılının ikinci yarısı için Citrix Mobil Analiz Raporu’nu yayınladı. Mobil Analiz Raporu, mobil veri hizmetleri deneyimi kalitesini (QoE) belirleyen abone davranışları ve ilgili faktörlere ilişkin bilgiler veriyor. Aşağıdakiler rapordaki en önemli bulgular arasında;

LTE’de mobil video 3G’ye üstün geldi
Son raporda LTE ağlarındaki mobil abonelerinin 3G ağlarındaki abonelerden 1,5 kat daha fazla video izlediği görülüyor. LTE ağlarında gezinen bu aboneler ayrıca daha uzun süre video izliyor ve daha yüksek çözünürlük tercih ediyor; Netflix aboneleri arasında yüzde 76’sı LTE üzerinden beş dakikanın üzerinde video izlerken sadece yüzde 65’i 3G üzerinden beş dakikanın üzerinde video izliyor.

Aboneler mobil ile sosyalleşiyor
Mobil abonelerinin yüzde 40’ının her gün kullandığı sosyal ağlar en popüler mobil uygulama kategorisi. Rapora göre sosyal ağlardaki verilerin yüzde 47’si videolar ve yüzde 40’ı görüntülerle bağlantılı. Bölgesel olarak ele alacak olursak Kuzey Amerika ve Orta Doğu‘daki aboneler, toplam hacmin sırasıyla yüzde 59 ve yüzde 62’sini oluşturan video veri hacmiyle sosyal ağlardaki en büyük video tüketicileri. Bununla birlikte video tüketimi Avrupa’da, mobil sosyal ağ verileri kullanımının 39’u ve biraz gerisinden takip eden Asya-Pasifik bölgesinde yüzde 35’e karşılık gelmekte.

Citrix_Infographic_fin_Engl-01

Mobil reklamlar
Bir gün içinde mobil veri abonelerinin yarısı mobil ağ üzerinde reklamlarla karşılaşıyor ve bu reklamların türleri hızla değişiyor. Son raporda, 2014 yılının başından itibaren mobil video reklamlarında yüzde 20 artış olduğu ve markaların, insanları ikna etmek için klasik reklam bantlarının yerine bu ortamı gün geçtikçe daha fazla tercih ettiği görülmekte. Geçtiğimiz yıl Citrix, mobil üzerinde 20 reklam bandına karşılık bir videolu reklam bulunduğunu gördü. Bu yıl bu oran her 16 reklam bandına karşılık bir videolu reklama yükseldi.

Citrix Hizmet Sağlayıcı Platformlar Pazarlama Müdürü Mark Davis şunları söyledi: “Ağ operatörlerine mobil abonelerinin kullandığı içerik türleri ve hacmi hakkında bilgi vermek, abonelerin davranış trendlerini belirlemelerine ve ağlarını buna göre düzenlemelerine yardımcı olur. Mobil veri deneyimi, abonenin memnuniyetinin ya da memnuniyetsizliğinin en önemli belirleyicisi olmaya devam etmektedir. Ağın nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerin mobil veri deneyimini zenginleştiren araçlarla birleştirilmesi farklı bir veri hizmeti sunmanın temel direğidir.”

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>