Startup’lar genç çalışan tercih ediyor

0

SecretCV’nin iş dünyasına yönelik araştırmalarından biri yayınlandı. Firmaların çalışan sayılarının ve yaş ortalamalarının araştırıldığı anket çalışması ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.

718 firma cevap verdi

1 Eylül -20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.  Araştırmaya 718 firmanın insan kaynakları yetkilisi katıldı ve değerli görüşlerini paylaştı.

Anket sonuçlarına göre firmalarda çalışan kişilerin yaş ortalamasını, %36 ile 25-30 yaş, %35 ile 30-35 yaş arasındaki çalışanlar oluşturuyor. Yani sonuçlar Türkiye’nin nüfusuyla paralel bir sonuç veriyor, genç nüfus oranımızın çok olması, çalışanların yaş ortalamasının da gençleşmesine yansıyor…

Çalışanların yaş ortalamasını %15 ile 35-40 yaş arasındaki çalışanlar oluştururken, %8 ile 22-25 yaş çalışanlar, %3 ile 40-45 yaş çalışanlar, %2 ile 50 yaş ve üzeri ve  %1 ile 18-22 yaş arası çalışanlar oluşturuyor.

Firma çalışan sayılarına bakıldığında ise anketi yanıtlayan firmaların en çok %25 ile 10-50 çalışana sahip oldukları görülüyor.

Bu sayıyı; %19 ile 100-20 çalışana sahip olan firmalar, %15 ile 0-10 çalışanı olan firmalar, %14 ile 50-100 çalışanı olan firmalar, %10 ile 1.000 ve üzeri çalışanı olan firmalar, %9 ile 250-500 çalışanı olan firmalar ve %8 ile 500-1.000 arasında çalışanı olan firmalar takip ediyor

Çalışan sayısı artıkça yaş ortalaması da artıyor. Az çalışan sayısına sahip olan firmalar ya da startup firmalar daha genç bir çalışan profilini tercih ederken, çalışan sayısı yüksek olan firmalar da yaş ortalaması biraz daha artıyor. Anketin detayına indiğimizde çalışan sayıları ve yaş ortalamalarıyla ilgili şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza;

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>