Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nunda düzenleme önerisi

0

Teknopark

Türkiye’de teknoparkların doluluk sorununa çözüm sunacak, kuluçka merkezlerindeki şirketlere vergi avantajı sağlayacak, yeni girişimcilere ek desteklerle sunacak yeni kanun önerisi Samsun Milletvekili Fuat Köktaş’ın önerisi ile meclis gündemine taşındı. Yeni teklifin detayları haberimizde…

Teknoparklar ve kuluçka merkezleri TBMM gündeminde

Teklifin önemli başlıklarından birisi de teknoparkların doluluk soruruna çözüm sunması adına kuluçka merkezlerinin teknopark dışında bölgelere taşınması ve kuluçka merkezinde yapılan çalışmalara vergi avantajlarının getirilmesi. Ek olarak karı 1 milyon TL‘nin üzerinden olan teknopark firmalarının her yıl en az 20 bin TL‘lik kısmını girişimcilere destek olarak sunması teklif kapsamında öneriliyor. Teklif kapsamında girişimcilere destek olan mükelleflere de vergi istisnası getiriliyor.

2/3112 numaralı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun Teklifinde öne çıkanlar:

  • Cumhurbaşkanına teknoloji geliştirme bölge alanı ilanını iptal etme yetkisinin verilmesi ve bölge ile ilgili başvuruları değerlendiren Değerlendirme Kuruluna teknoloji konusunda faaliyet gösteren ilave bir kurumun daha temsilcisinin katılması,
  • Teknoloji geliştirme bölge alanı dışında da kuluçka merkezi açılmasına Değerlendirme Kurulunun Kararı ve Bakanlık izni ile imkân tanınması,
  • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirket esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerinin yürürlüğe girebilmesi için Bakanlık izni aranması ve adı geçen bölgede yer alan firmalar için, işyeri açma ve çalışma ruhsatının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilmesi, bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanmasından itibaren yeni bir proje sunmamaları ve bilgi ve belgeleri yönetici şirkete iletmemeleri durumunda sözleşmelerin fesh edilmiş sayılacağı,
  • Teknoloji geliştirme bölgelerinde altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasının yanı sıra ArGe binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipman ve yazılımlara yönelik Bakanlıkça destek verilebilmesi ve adı geçen bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere destek verilebilmesi, buna ilaveten stajyerler içinde destek verilebilmesi,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1/1/2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarı 1 milyon TL’yi geçiyorsa mükellefler tarafından bu tutarın yüzde ikisinin pasifte geçici bir hesaba aktarılması ve geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişim sermayesi fonu paylarının satın alınması veya kuluçka merkezinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konularak kullanılması şartı getirilmektedir. Aksi takdirde istisna edilen tutarın %20’si vergi kapsamında değerlendirilecektir.

  • Bölgedeki şirketlere sermaye desteği sağlayan gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 milyon TL’ye kadar sağladıkları desteklerin bu şirketlerce ödenmesi gereken kurumlar vergisi kurum kazancından indirilmesi ve sağlanan desteğin en az 4 yıl boyunca ilgili şirkette kalması,
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi aktarılması, bu fonlardan veya bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımlarından yararlanan şirketlere kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan desteğin kurum kazancında vergi hesaplamasında belli kısıtlar dahilinde indirim konusu yapılması,
  • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki destek, teşvik, indirim ve muafiyetten yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinden, yararlandırılan indirim tutarı 1 milyon TL ve üzeri olan kurumlar vergisi mükelleflerine, 1/1/2022 tarihinden itibaren bu tutarın %2’sini geçici bir hesaba aktarmaları ve aktarmanın yapılmasından itibaren geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar bu tutarın Türkiye’de yerleşik girişim sermayesi fonu paylarının satın alınması veya kuluçka merkezinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulmasında kullanılma şartı getirilmektedir. Aksi takdirde istisna edilen tutarın %20’si vergi kapsamında değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

gibi esaslı değişiklikler öngörülmektedir

Kanun teklifi kapsamında hazırlanan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Raporu’na ulaşmak için bağlantıya ulaşabilirsiniz.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>