Türkiye’de Girişimcilik Beklentisi Geride Kaldı

0

Entrepreneurs’ Organization (EO) tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen ‘Global Entrepreneur Indicator (Küresel Girişimcilik Göstergesi)’ araştırması, tüm dünyada 10 bine yakın üyesi bulunan EO’nun üyeleri ile yaptığı anketlere dayanıyor. Araştırmada katılımcılar geçtiğimiz 6 ayı kapsayan Mart döneminde ve gelecek 6 ay içerisinde ekonominin mevcut durumu ve gidişatıyla ilgili verileri ve beklentilerini paylaştılar.

Firmaların yarısından fazlası tam zamanlı çalışan sayısını artıracak 

Mart dönemi verilerine göre, geçtiğimiz 6 ayda Türkiye’deki firmaların yüzde 37,5’inde tam zamanlı çalışanların sayısı artarken, yüzde 17’si işgücünde azalmaya gitti. Küresel ölçekte ise bu rakamların yüzde 55,5’e yüzde 11 olarak gerçekleştiği görülüyor.

Önümüzdeki 6 aya yönelik beklentiler ise, tam zamanlı eleman çalıştıran firmaların sayısında yaklaşık yüzde 15’lik bir artış olacağı ve yüzde 58,3’e yükseleceği yönünde. Buna rağmen küresel beklenti, firmaların yüzde 67’sinin çalışan kadrolarını genişleteceğini söylüyor.

Yarı zamanlı personel istihdamı dünyada artıyor, Türkiye’de ise düşüşte 

Türkiye’de yarı zamanlı ve sözleşmeli personel çalıştıran firmalar içerisinde ise işgücünü artıranların oranı geçtiğimiz 6 ayda yüzde 50 olurken, çalışan sayısında azalmaya gidenlerin oranı yüzde 4,17 olarak gerçekleşti.

Önümüzdeki 6 ayda, tüm dünyadaki firmalar içerisinde yarı zamanlı ve sözleşmeli personel artırımına gidecek firmaların oranının yüzde 47,6’dan yüzde 54,16’ya yükseleceği, Türkiye’de ise bu rakamın yüzde 50’den yüzde 37,5’e düşeceği öngörülüyor.

Karlılık beklentileri olumlu, daha çok şirketin borç yükü azalacak

Geçtiğimiz 6 ayda Türkiye’de net karını artıran firmaların oranı yüzde 50 iken bu rakam dünya firmaları içerisinde yüzde 61,2 idi. Gelecek 6 ayda Türkiye’de bu rakamın yüzde 66,7’e, dünyada ise yüzde 80’e yükselmesi öngörülüyor.

Borçlanma rakamlarına bakıldığında ise Türkiye’de borç yükünü artıran firmaların oranı önümüzdeki 6 ayda, geçtiğimiz altı ayki yüzde 13’lük seviyeyi koruyacak. Borçlarını azaltan firmaların oranı ise yüzde 30’dan yüzde 34’e yükselecek. Dünya genelinde ise, önümüzdeki 6 ayda borç yükünü artıran firmaların oranı yüzde 16’dan yüzde 11’e düşecek. Azaltanların oranı ise yüzde 26’dan yüzde 30’a yükselecek.

Türkiye’deki firmaların yüzde 54’ünün geçtiğimiz 6 ayda gelirlerini artırdığı görülüyor. Bu rakam dünya genelinde yüzde 68 olarak belirlendi. Gelecek 6 aya yönelik beklentiler ise, Türkiye’de gelirlerini artıracak firmaların oranının yüzde 77,3’e, dünya genelinde yüzde 83,3’e yükseleceği yönünde.

Türkiye ekonomik büyümeyle ilgili kötümser

Türkiye’deki firmaların önümüzdeki 6 aya yönelik ekonomik büyüme beklentileri ise, dünya geneline göre aşağıda kalıyor. EO üyeleri içinde Türkiye ekonomisi gelecek 6 ayda büyür diyenlerin oranı yüzde 4’te kalırken, dünya genelinde olumlu beklentiye sahip olanların oranı yüzde 47,9. Araştırmaya katılanların yüzde 84’ü Türkiye’de ekonominin gelecek 6 ayda küçüleceğini düşünüyor. Aynı dönemde dünya ekonomisinin küçüleceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 11,9.

Girişimcilik beklentisi dünyanın gerisinde

Türkiye’de girişimcilikle ilgili beklentiler de küresel oranların gerisinde. Katılımcılara göre, dünya genelinde yeni bir iş kurma konusunda olumlu düşünenlerin oranı yüzde 86,4 iken, Türkiye’de bu rakam yüzde 58,3 seviyesinde kalıyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>