Uber’e Türkiye’de devlet ayarı

0

Bütün dünyada hızla büyürken Türkiye’de de hızlı şekilde yaygınlaşan araç paylaşım servisi Uber’e devletten ince ayar geldi. 

Ticaret odalarının üyelerine gönderdiği bir yazıda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyi hazırlatarak Uber’e ağır cezalar kesilmesini talep ettiği ortaya çıktı. 

Uyarı yazısı ise şöyle

“Türkiye Seyahat Acentaları Birliğininden Odamıza gönderilen yazıda, İşletme Belgesiz Seyahat Acentalığı faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.12.2014 tarihinde Bakanlığın üst düzey yetkilileri, 81 İlin Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ve TÜRSAB yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Türsab Seyahat Acentaları Faaliyetleri Çalıştayı” sonucunda Bakanlıkça 2015/2 Sayılı genelge yayınlandığı bildirilmiştir.

Yeni TTK kapsamında Bakanlıktan işletme belgesi almaksızın ve Birliğe üye olmaksızın ve yine 1618 sayılı yasa ve ilgili mevzuatlarda yer alan iş şartlarına uyulmaksızın, seyahat acentalığı faaliyeti gösteren kişi ve kurumların eylemleri, Haksız Rekabet Suçunu oluşturduğundan gerek denetimler sonucu gerekse online yapılan tespitler ile şüpheliler belirlenmekte ve Savcılık nezdinde şikayet yapılmaktadır.

Genelgenin 12.maddesinde : “Eğitim kurumları(okullar, üniversiteler vb),meslek odaları, dernekler, vakıflar, belediyeler ve kamu kuruluşlarının 1618 sayılı Kanun ve Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde tanımlanan tur, paket tur ve transfer kapsamına giren veya münhasır hizmet olarak belirlenen faaliyetlerden herhangi birisini yürütmesi mümkün değildir. Bu tür hizmetlerin yalnızca Bakanlığımızdan işletme belgeli seyahat acentalarınca yerine getirilebileceği ve belgesiz faaliyeti gerçekleştirenler hakkında ceza işlem uygulanacağı hususu bildirilmiştir.

Seyahat acentalarına münhasır faaliyetlerin ve gezi organizasyonlarının TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentaları ile yapılması hususunu bilgilerinize rica ederiz.”

Söz konusu yazı, TURSAB’ın Uber’in faliyetlerini durdurmak için resmi kurumlar nezdinde girişime başladığını ve Uber gibi Uber kullanıcılarının da ceza alacağını hatırlattığı anlaşılıyor.

 

TechInside Haber

Techinside, teknonoloji ile alakalı alanlarda işletmelerin güncel haberlere ve analizlere tarafsız şekilde ulaşmalarını kolaylaştır!

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>