Veritabanını çalışır tutmak için veri inovasyonu gerekiyor

0

Veritabanını çalışır tutmak

Bir dakika için bile olsa kesinti süresinin maliyeti, günümüzün dijital olarak gelişen işletmelerinin tahammül edemeyeceği kadar yüksek. Veri yöneticileri, pahalı hizmet dışı kalma süresini uzak tutma ve verilerin sürekliliğini ve kullanılabilirliğini sağlama çabalarının bir parçası olarak, otomasyon ve bulut hizmetleri gibi stratejilere giderek daha fazla yöneliyor. Yine de zorluk yaşamaya devam ediyorlar ve veri ortamlarını güncel tutmanın, kuruluşlarına daha fazla yetenek sağlamalarını engellediğini kabul ediyorlar.

Quest-IOUG Veritabanı ve Teknoloji Topluluğu üyeleri arasında yer alan 220 veri ve BT yöneticisinin katıldığı yeni bir anket, bu bulguları destekliyor.Information Today, Inc.’in bir bölümü olan Unisphere Research tarafından Dell EMC ile ortaklaşa yürütülen ankete katılanların çoğu ya veri tabanı yöneticileri ya da finansal hizmetler, sağlık hizmetleri, yaşam bilimleri, teknoloji hizmetleri ve devlet gibi sektörlerden BT yöneticilerinden oluşuyor.

Anket, birçok veri yöneticisinin ezbere dayalı veritabanı yönetimi ve bakım görevleriyle boğuştuğunu ve zamanlarının ve yeteneklerinin bu şekilde dağıtılmasının kuruluşlarının rekabet gücünü her zamankinden daha fazla etkilediğini ortaya koydu.

Veri yöneticilerinin yüzde 43’ü, devam eden veritabanı yönetimine harcanan kaynak miktarının rekabet güçlerini ciddi şekilde sınırladığını söyledi. Anketi yanıtlayanların yaklaşık yarısına (yüzde 49) göre, sistem kararlılığını korumak (uygulama, düzeltme ve yükseltme) veri yöneticilerinin işlerinin en maliyetli kısmını oluşturuyor. Buna ek olarak, yüzde 40’ı zamanlarının ve bütçelerinin çoğunun güvenliği sağlamaya ayrıldığını belirtirken, yüzde 36’sı zamanlarının ve bütçelerinin önemli bir bölümünü test ve kalite güvencesine ayırdığını belirtiyor.

Bununla birlikte veri ve BT yönetimine yapılan kurumsal harcamalarda kayda değer bir artış yaşanarak yüzde 79’u gelecek yıl artış yaşanacağını belirtti..

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>