Yaklaşık 3 yıldır kapalı olan Wikipedia açıldı

0

Nisan 2017’den bu yana erişime kapalı olan nihayet erişime açıldı

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Wikipedia’ya uygulanan yasağı kaldırdı ve site erişime açıldı. BTK 29 Nisan 2017’de Wikipedia’nın bütün dillerdeki sürümlerine Türkiye’den erişim yasağı getirmişti. Erişim engeline gerekçe olarak ise “Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması” gösterilmişti.

Resmî Gazete’deki karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), Aralık ayında Wikipedia’nın kapatılmasına ilişkin itiraz toplantısında ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararını vermişti. 15 Ocak’ta Resmî Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyet’in temel nitelikleri ve Devlet’in ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.”

Temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlanabilir

AYM ayrıca Wikipedia’nın tamamına yönelik erişimin engellenmesinin, Anayasa’nın 13’üncü maddesinde bildirilen şartlara uygun olmadığı sürece Anayasa’nın 26’ncı maddesini ihlal edeceği sonucuna ulaştı. Kararda, Anayasa’nın 13’üncü maddesinin ilgili kısmı da şu şekilde açıklandı:  “Temel hak ve hürriyetler yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”

 

Kerem Fındık

Yaklaşık 14 yıllık dergiciliğin ardından çevrimiçi medyada macerama devam ediyorum. Okuma, araştırma ve yazmayı seviyorum. Girişimcilik ve yeni teknolojiler ilgilendiğim alanların başında yer alıyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>