Apple yine zirvede

0

The Boston Consulting Group (BCG) bu yıl 10.’su hazırlanan “The Most Innovative Companies 2014–En Yenilikçi Şirketler 2014” raporunu açıkladı. BCG’nin 2004 yılından bu yana 1.500’den fazla global şirket üst düzey yöneticisinin katılımı ile gerçekleştirdiği ve ‘inovasyon’ kavramının değerlendirildiği araştırmada yöneticilerin seçimine göre şirket sıralamasına ek olarak, inovasyonda öne çıkmayı sağlayan ipuçları da yer alıyor.

Apple, 2014 yılında da, en yenilikçi firma sıralamasında sahip olduğu lider konumunu korurken, listede geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinin ağırlığı devam etti. Apple’ı Google, Samsung, Microsoft ve IBM izlerken, bu yıl ilk ellide toplam yirmi bir teknoloji ve telekomünikasyon şirketi yer aldı. Otomotiv şirketlerinin inovasyon önceliğinde düşüş gözlenirken, ilk ellide sadece dokuz otomotiv şirketi listeye girebildi.

2014 yılın en yenilikçi firmaları listesi aşağıdaki şekilde oluştu:

Yapılan çalışmaya göre:

  • Inovasyonun önemi geçtiğimiz yıllardaki gibi artmaya devam ediyor.
  • Katılımcıların yüzde 60’dan fazlası inovasyon üzerine 2013’de yaptıklarından daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.
  • Gelişmekte olan ülkelerde inovasyona verilen önemin küresel ortalamanın üzerinde olduğu gözleniyor.
  • Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’de inovasyonda ‘güçlü’ olduklarını düşünenler cirolarının %20’den fazlasını son üç yılda geliştirdikleri yeni ürün ve hizmetlerden sağlıyor.

İnovasyonda ‘güçlü’ olduklarını düşünenler ile ‘zayıf’ olduklarını düşünenlerin diğer cevapları incelendiğinde iki grubu birbirinden ayıran beş ana nokta göze çarpıyor.

  1. Üst düzey yöneticilerinin inovasyona olan desteği ve bağlılığı: Yöneticilerin yeniliğe verdiği önemin şirketin inovasyon profilini doğrudan etkilediği gözlemleniyor. En yenilikçi şirketlerde, ‘inovasyonu kim yönlendirir?’ sorusuna verilen cevapların yüzde 46’sınında CEO’ların ya da genel müdürlerin olduğu belirtiliyor.
  2. Fikir mülkiyetine odaklanma: Listede yer alan en yenilikçi şirketler fikir mülkiyetinin rekabetçi avantaj yaratmada en önemli araç olduğu konusunda ortak görüş bildiriyor. Güçlü yenilikçi şirketlerdeki katılımcıların neredeyse yüzde 70’i rakiplerini fikir mülkiyetiyle saf dışı bırakabildikleri görüşünde birleşiyor.
  3. Müşteri odaklılığı ve müşterinin inovasyon sürecine mümkün oldukça fazla dahil edilmesi: Yenilikçi şirketlerin müşteri nabzını yoklama ve müşteri geri bildirimlerini yeni ürün geliştirme sürecine en etkin biçimde dahil ettikleri gözleniyor.
  4. Etkin proje portföyü yönetimi: Yenilikçi firmaların sürekli portföylerindeki projeleri takip ettiği, uzun vadeli avantaj sağlayacak projeleri ve alanında köklü değişiklik yaratacak girişimleri önceliklendirdikleri gözleniyor.
  5. Yeni ürün geliştirme kabiliyeti: Bir şirketin yeni ürün geliştirme kabiliyetini belirleyen faktörler olarak, etkin süreç yönetimi, proje takibi ve zamanlama, şeffaf ve iyi belirlenmiş karar verme mekanizmalarının öne çıktığı anlaşılıyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>