Dijital dönüşüm en hızlı bulutta gerçekleşiyor

0

Hitachi Data Systems Türkiye Genel Müdürü Serdar Sayar‘la yaptığımız söyleşide bulut bilişimde veri yönetimi, veri transferi, yönetişim, veri güvenliği gibi temel dijital dönüşüm konularını ele alarak HDS’nin bu alandaki Hitachi Unified Compute Platform (UCP) çözümünü inceledik.

Hitachi Data Systems (HDS), kurumlarda teknik şartnamelerle regülasyonlara uygun dijital dönüşüm girişimlerini geliştirecek ve hızlandıracak üç yeni çözüm duyurdu. HDS çözümleri şu anda pazarda bulunan ürünlerden daha fazla esneklik ve seçeneğe sahip olarak kurumların iş süreci hızlandırmaya ve teknik sorunları çözmeye yönelik optimizasyon taleplerini en iyi şekilde karşılıyor. HDS aynı zamanda bilgi teknolojileri departmanlarına çözümlerle ilgili karşılaşacakları tüm sorunlarda yardımcı oluyor ve bu anlamda dijital dönüşümün yol haritasında destek oluyor.

Dijital dönüşüm sürecini fintech ve bankacılık sektörüyle nasıl değerlendirebiliriz?

“Dijital dönüşüm ile bankaların ve diğer finans kurumlarının Blockchain kimlik doğrulama uygulamasını kullanacağı ve böylece müşteride güvenli online alışverişi destekleyeceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dijital dönüşüm ile yapılan maliyet optimizasyonu ve elde edilen farklı güvenlik alternatifleri çok önemli. Dijital dönüşüm aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırmakta kilit önem taşıyor ve kurumlara yeni gelir kalemleri sağlıyor.”

Müşteri memnuniyeti, optimizasyon ve yeni gelir kanalları sağlıyor

“Dijital dönüşüm şirketler için birkaç adımda gerçekleşiyor. Öncelikle şirketlerin şu anda kullanmadıkları verileri kullanmaya başlaması lazım. Ardından bu veriler üzerinde analiz yazılımları çalıştırıp öngörüsel analizler almaları gerekiyor. Bu analizler sonucunda piyasada oluşacak risklere karşı önlem alabilecekler.”

“Ancak, öncelikle bu verilerin işlenebilir hale getirilmesi gerekiyor. Bu verilerin işlenmesi için veri analizi uzmanları ve mühendisler gerekecek. Bu kişilerin çalışmalarının şirkete getireceği masraf, dünyanın farklı yerlerinde farklı ölçülerde ortaya çıkıyor. Uluslararası düzeyde kesintisiz iş akışı sağlamak üzere süreçlerde optimizasyon yapmak gerekiyor. Bu da verinin mobil hale getirilmesini gerektiriyor ki dünyanın farklı yerlerindeki kişiler aynı anda aynı veri üzerinde çalışabilsinler.”

“Mobilite ancak bulut bilişim teknolojileri ile mümkün ve burada veri yönetiminin iyi sağlanması lazım. Verilerin taşınmasına ve dağıtımına sektör regülasyonları ne derece izin veriyor, bu işlemlerin gizli maliyetleri nedir, verinin güvenliği nasıl sağlanacak gibi soruların yanıtlanması çok önemli. İşte biz bütün bu soru ve sorunları dijital dönüşüm yol haritasında değerlendirerek şirketlere uygun ürünler ile hizmetler geliştiriyoruz.”

ggeg

“Bulut bilişimin iş yükünü optimize ederek maliyetleri azaltıyoruz”

Uygulamaya özel, kullanıma hazır HEC platformu kullanıcıların operasyonel harcamaları azaltmasına ve özel ve hibrit bulut kurulumlarını hızlandırmalarına yardım edecek ön mühendisliği yapılmış, önceden hazırlanmış hizmet kataloglarıyla; atanmış bütünleşik platform, yazılım ve HDS ya da iş ortakları tarafından sağlanan hizmetleri birleştiriyor.

“HEC ailesinin ilk örneklemesi olan Hitachi Enterprise Cloud with VMware vRealize Suite, VMware vRealize Air Cloud Management Platform’unu (CMP) destekliyor. Çözüm, geleneksel satın alma modelinde hem şirket içi hem de şirket dışı olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak kullanıma ve sonuca bağlı yönetilmiş bulut çözümü olarak da sağlanıyor.”

“Nitekim bu ürünlerimizi şirketlerin bulut yolculuklarını hızlandıracak VMware vRealize platformuna iyi bir örnek olarak değerlendirebiliriz. Hitachi Enterprise Cloud with VMware vRealize Suite birinci sınıf sunucu ve depolama altyapısıyla inşa ediliyor. Platform ortak müşterilerimizin VMware vRealize Suite’i güçlendirmeleri için güçlü bir ilk adım atıyor. Bunun yanında bulut yönetim platformlarının operasyonel harcamalarını azaltırken iş çevikliğini de artırıyor.”

Bulut bilişimde otomasyon artıyor

“Yeni Hitachi Management Automation Strategy bulut kurulumuyla çalışan basitleştirme şartlarını karşılayacak modern altyapı yönetimi için altyapıyı sağlıyor. Ayrıca uygulamalar ister geleneksel isterse de yeni nesil olsun; hizmet olarak BT (ITaaS) kullanımını özendirmeyi destekliyor. Yeni strateji tek ve çoklu UCP 2000 sistemleri için basitleştirilmiş, akıllı birleşik yönetimi sağlayan UCP Advisor’ı içeren otomasyon odaklı yazılımın büyüyen ürün ailesinin de içinde yer alıyor.”

Kurumlar dijital dönüşümü gerçekten nasıl başlatabilirler?

Doğru bir soru. Bugün baktığımızda birçok şirketin en büyük sorununun dijital dönüşüme nereden başlayacaklarına karar vermemek olduğunu görüyoruz. Üstelik bankalar gibi finansal kuruluşların işi daha zor; çünkü kendi bünyelerinde yapacakları yenilikler bile regülasyonlara tabi. Özellikle de teknik şartname-mevzuat dijital dönüşümde birlikte yürüyor.

Bu açıdan bakarsak 451 Research Baş Analisti Eric Hanselman dijital dönüşümü ileri taşıyan üç ana iş şartının zeka, çeviklik ve müşteri merkezlilik olduğunu ve BT’nin başarı ya da başarısızlıkta merkezi bir rolü olduğunu belirtiyor. Bu şartları sağlayacak gelişmiş altyapı çevikliğine ulaşmak IT ekipleri için büyük bir zorluk. HDS olarak biz tam da bu zorlukların aşılması için ters mühendislik ve derin öğrenme kullanan, böylece dijital dönüşümde kurumların hangi bölümlerinin ne ölçüde otomasyona tabi olacağını belirleyen sistemler geliştirdik. Hitachi Management Automation Strategy içerisinde taahhüt edilen otomasyon ve basitleştirilmiş yönetim, bu zorlukların üstesinden gelmek için merkezi öneme sahip bulunuyor.

Yeni donanımlar ile hiper bileşik portföy

“Dilerseniz bu teknik ismi de biraz açalım. Burada kast edilen farklı tedarikçilerden gelen legacy ürün ve yazılımları kullanan bankalar departmanlarının uluslararası iletişim sağlamasını sağlamak gibi alanlarda, yazılım ve donanım uyumluğunu istenilen ölçekte sağlamak. Esnek ve hiper bileşik bulut bilişim derken bunu kast ediyoruz.”

“UCP Advisor yazılımının erişilebilirliğine ek olarak müşteriler için değerli yeni seçenekler yaratacak Hitachi Unified Compute Platform’un (UCP) performans, ölçek ve ekosistem desteğinde önemli yeni geliştirmeler bulunuyor. UCP 2000 ve UCP HC sistemleri daha hızlı Intel Broadwell işlemcilerini destekliyor ve Hitachi Data Ingestor, Hitachi Content Platform ve WAN Optimizer’a benzersiz ve uyarlanabilir çözümler sağlayacak opsiyonel desteği de içeriyor.”

“UCP 2000, ayrıca şimdi de 128 nodeları da dahil olmak üzere 8X sunucu ölçeklenebilirliğinin yanı sıra birçok ağ ve güvenlik geliştirmesine de sahip. Bunun dışında HDS sistemi OpenStack ortamlarını destekleyecek şekilde genişletti. UCP HC, yüksek kapasiteli 2U/1-node hibrit ve 26 TB’a kadar artırılabilen kullanılır flash kapasiteye sahip all-flash sistemiyle geliştirilerek diğer gerçek dünya fonksiyonlarının yanı sıra analitik ve işlem odaklı yüksek performans ve ölçek sağlayacak hiper birleşik portföy yetkinliğini genişletiyor.”

Hds-hitachi_data_systems-serdar_sayar-dijital_dönüşüm-bulut

Yönetimi hazır bulut teknolojileri

“HDS, müşterilere ileri düzeyde geliştirilmiş seçim ve esneklikle birçok yeni hizmet olarak yönetilmiş bulut seçenekleri sunuyor. Bunun içerisinde Hizmet Olarak Depolama (STaaS), Hizmet Olarak Hesaplama çözümleri, BT hizmet yönetimi ve operasyonları için yeni hizmet olarak analitik çözümü ve uzaktan operasyon hizmetleri için yeni seçenekler de bulunuyor. Şirket ayrıca Hizmet Olarak Yedekleme, Hizmet Olarak Arşivleme ve Hizmet Olarak Felaket Kurtarma’nın veri koruma için bütüncül yaklaşımı da sunuyor.”

“Bu bağlamda dijital dönüşümü yeni inovasyon ve yaratıcılık çeşitlerini tanıtan, müşteri deneyimini geliştiren ve iş modeli ve süreçlerine yeniden şekil veren bir katalizör olarak tanımlayabiliriz. Ancak katalizörün çalışması için reaksiyona, yani dijital dönüşüme hazır bir ortam olması gerektiğini de unutmamalıyız. HDS olarak hiper bileşik bulut çözümlerimiz kapmasında, dijital dönüşümü uçtan uca bir yol haritası olarak görmemizin ve kurumsal danışmanlık sunmamızın sebebi bu.”

“Hitachi Data Systems, iş dönüşümünü hızlandırabilen ve BT’nin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilen etkili ve pratik alternatifleri sağlamaya kendini adadı. Hitachi Enterprise Cloud şimdiye kadar hiç görülmemiş şekilde şirketlerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak seçenekler sunuyor.”

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>