İşletmeler orta veya ileri düzey bulut kullanımına ulaştı

0

ileri düzey bulut

Veri yönetimi Denodo’nun altıncı yıllık bulut kullanımı anketine göre, kuruluşların yarısından fazlası (yüzde 54) orta veya ileri düzeyde bulut kullanımına ulaştı.

Kuruluşlar küresel tedarik zinciri sorunları, siber güvenlik tehditleri ve jeopolitik istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldıkça bulut etkin iş dönüşümü bir öncelik haline geldi. Her ölçekten ve dikey pazardan kuruluş, bu zorluklar karşısında esneklik ve dayanıklılık sağlamak için buluta dönerken, küçük ve orta ölçekli işletmeler iş yükü geçişini, veri depolama hizmetlerini ve bulutta yerel uygulamayı desteklemek için bulut altyapı hizmetlerine yatırım yapmaya başladı.

Bulut tabanlı veri ambarları, veri 2021’de önemli bir rol oynadı ve hem katılımcılar tarafından en iyi girişim (yüzde 48) hem de en iyi kullanım örneği (yüzde 57) olarak gösterildi.

Hibrit bulut, 2020 anketinden bu yana olduğu gibi, tercih edilen dağıtım modeli olmaya devam ediyor. Ancak bu yıl hibrit bulut ile özel bulut arasındaki fark çok daha büyük. Hibrit bulut, yüzde 20 ile saf genel buluta kıyasla, yanıt verenlerin neredeyse iki katı (yüzde 37,5) tarafından seçildi. Bu yıl, hibrit bulutun bir “seçim” olmaktan ziyade bir “zorunluluk” olduğu açık ve şirketlerin bulut ayak izlerini artırmış olsalar bile şirket içi sistemlerinden tamamen kurtulmadıklarını gösteriyor.

Bu ankete katılan şirketlerin veri odaklı olmasıyla ilgili olarak, yaklaşık beş katılımcıdan dördü (yüzde 79) veri entegrasyonunun karmaşıklığını, veri erişilebilirliğini ve farklı veri formatlarını barındırmayı veri odaklı hale gelmenin önündeki birincil engel olarak ve ardından analitik eksikliğin olduğunu belirtti.

Burak Kesayak

Elektrik elektronik mühendisi ve dijital medya yazarı. Ar-Ge mühendisi olarak çalışmasının yanı sıra Endüstri 4.0, akıllı şehirler, fintech ve nesnelerin interneti gibi alanlarda dijital medya yazarlığı yapmaktadır.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>