KOBİ’ler buluta ciddi yatırımlar yapıyor

0

KOBİler bulut

Bulut bilişim, büyük kuruluşların bulut operasyonlarını çalışır durumda tutmak için yılda on milyonlarca harcama yapmasıyla birlikte, BT harcamalarının oldukça büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yıllık Flexera Bulut Durumu Raporuna göre, geçtiğimiz yıl küçük ve orta ölçekli işletmelerin bulut harcamaları önemli ölçüde arttı.

En son raporda incelenen KOBİ’lerin yüzde 53’ü bulutta yılda 1.2 milyon dolardan fazla harcama yapıyor. Bu, geçen yılki yüzde 38’den daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

On birinci yıllık Flexera raporu, 2021’in sonlarında dünyanın dört bir yanından 753 teknoloji ve iş uzmanıyla anket yaptı. Rapora göre, her büyüklükteki kuruluş için bulut harcamaları arttı. Tüm katılımcıların yüzde 8 kadarı her yıl genel bulutta 60 milyon dolardan fazla ve yarısından fazlası 2.4 milyon dolardan fazla harcama yapıyor.

Genel bulut harcamaları, daha büyük kuruluşlar arasında daha da önemlidir. Kuruluşların yüzde 37’si yıllık bütçelerinin 12 milyon doları aştığını ve yüzde 80’i bulut harcamalarının yılda 1.2 milyon doları aştığını bildirdi.

Kuruluşların buluta harcadığı artan miktar göz önüne alındığında, bulut harcamalarını yönetmenin işletmeler ve KOBİ’ler tarafından dile getirilen en büyük zorluklardan birinin güvenlik ve kaynak/uzmanlık eksikliği tarafından yalnızca marjinal bir şekilde aşılması şaşırtıcı değildir.

Burak Kesayak

Elektrik elektronik mühendisi ve dijital medya yazarı. Ar-Ge mühendisi olarak çalışmasının yanı sıra Endüstri 4.0, akıllı şehirler, fintech ve nesnelerin interneti gibi alanlarda dijital medya yazarlığı yapmaktadır.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>