Sabancı Üniversitesi Sanayi Odaklı Projeleri’nin çıktılarını paylaştı

0

18 katılımcı kurumun 23 projesinde çalışan 88 lisans öğrencisinin poster sunumları ile paylaşıldı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Sanayi Odaklı Projeler (SOP) 3. akademik dönemini birçok yeni proje ve işbirliği yapılan farklı sektörlerdeki sanayi kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen, bahar daveti ile kapattı.

Sabancı Üniversitesi’nin üniversite-sanayi işbirliğine yeni bir boyut kazandırdığı Sanayi Odaklı Projeler’in çıktıları, 2 Mayıs’ta Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. DrYusuf Leblebici ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. DrCanan Atılgan’ın ev sahipliğinde toplam 18 katılımcı kurumun 23 projesinde çalışan 88 lisans öğrencisinin poster sunumları ile paylaşıldı.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Atılgan konuşmasında: “Sanayi odaklı projelerimiz (SOP) üçüncü yılını tamamlamakta. SOP kapsamında, öncelikle sanayi kuruluşu paydaşlarımız bize gündelik bir problemlerini projelendirme isteğiyle geliyor, biz de bu problemi hocalarımızla paylaşıp mezuniyet projeleri kapsamında uygunluğunu değerlendiriyoruz. Böylelikle son halini alan projeleri öğrencilerimize açıyoruz, ve sahiplenilmesini sağlıyoruz. Bu sistem ile biz bu yıl dahil 64 proje kapsamında 225 öğrencimizi mezun ettik, bunlardan 88 öğrencimiz 23 proje ile bugün poster sunumlarını yapıyorlar. SOPlarla bir araya gelmek, sanayi ile birlikte “daha neler yapabiliriz, daha büyük neler geliştirebiliriz”i birlikte düşünmek için çok güzel bir başlangıç noktası oluyor. Hedefimiz, SOP’a katkı veren firmalarla yaptığımız daha geniş kapsamlı yaklaşık 2,5 milyon bütçeli 11 araştırma proje hacmimizi, yeni tanışıklıklarla daha da büyütmek ve farklı kurumlarla işbirliği ile sağlamlaştırmak.” dedi.

Sanayi Odaklı Projeler (SOP) işbirliği modelinde kurumlar karşılıklı olarak çeşitli avantajlara sahip oluyor

Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen işbirliği projesi ile sanayi kurumlarının araştırma gündeminde yer alan ancak; insan, zaman, teknik ekipman gibi kaynak kısıtları olan araştırma konularının, üniversite işbirliği ile projelendirilerek hayata geçirilmesine olanak sağlanıyor. Öte yandan projede işbirliği içinde olunan sanayi kuruluşları bürokratik engellerle karşılaşmaksızın, projede çalışan öğrenciler ve danışman öğretim üyesinin koordinasyonunda Sabancı Üniversitesi’nin en ileri teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarının sunduğu araştırma imkanlarından özgürce yararlanabiliyor. Ayrıca projelerde çalışan dördüncü sınıf öğrencileri de sanayi kurumları için etkin bir insan kaynakları havuzu oluşturarak kurumlara potansiyel çalışma arkadaşlarını tanıma ve yetiştirme şansı da veriyor. Programın en avantajlı yönlerinden biri de, somut sorunlara, somut ve inovatif çözüm önerileri getirilebilmesi, fikrin ürüne dönüşmesidir.

SOP süreci nasıl devam ediyor?

SOP programına katılmak isteyen kurum;yılda iki defa, istediği sayıda, farklı mühendislik alanlarındaki konularda proje önerisinde bulunabiliyor. Tüm proje önerileri öğretim üyelerinden oluşan seçici kurul tarafından değerlendiriliyor. Güz döneminde başlayan projeler, Ekim – Mayıs ayları arasında yürütülerek sonuçlanıyor. Şubat ayında başlayan projeler ise bir sonraki akademik yılda devam ederek Aralık ayında tamamlanıyor. 

Sanayi projelerinde biri kurum tarafından diğeri Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri arasından olmak üzere, en az iki danışman görev alıyor. Öğrenciler, ilk üç ay projenin tasarım evresi üzerinde çalışırken bir yandan da karmaşık bilim ve mühendislik problemleri, sürdürülebilir kalkınma, ekonomi, çevre sorunları, üretilebilirlik, etik, sağlık, sosyal ve politik sorunlar, proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi, fikri mülkiyet hakları, yenilikçilik ve girişimcilik, iş sağlığı ve güvenliği konularında seminerlere ve grup çalışmalarına katılarak eğitim alıyor. Öğrencilerden aldıkları eğitimleri projelerine yansıtmaları bekleniyor.

Haber Merkezi

Techinside, teknonoloji ile alakalı alanlarda işletmelerin güncel haberlere ve analizlere tarafsız şekilde ulaşmalarını kolaylaştır!

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>