TELKODER – İBB davasında kazanan belli oldu

0

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak
TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak

İstanbul’da fiber İnternet hizmeti vermek üzere altyapı çalışmaları yapmak isteyen firmaların önündeki en büyük engellerden biri İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin aldığı kararla kalktı. Diğer belediyelerin uygulamalarına karşı emsal olarak gösterilebilecek olan kararda ilgili tarifenin geçiş hakkı ücretini belirleyen miktara ilişkin kısımları keyfi/fahiş artırımlar yapılamayacağı gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de fiberin yaygınlaşması için daha uygun bir ortam oluşmasına katkı sağlayacak.

TELKODER’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı verilere bakıldığında, İstanbul’da kazı izni verilen fiber optik metrajları 2008’den 2014’e kadar büyük ölçüde düşmüş görünüyor. 2008 yılında İstanbul’da 678 kilometre fiber şebeke döşenmişken bu uzunluk 2014 yılında sadece 17 kilometre… Bu sonucun ortaya çıkmasında; verilmeyen kazı izinleri kadar, fiber kablo döşenmesi için İBB’nin talep ettiği yüksek ücretlerin de etkisi bulunuyor.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nce alınan kararların detayları şu şekilde sıralanıyor;

– Tarifenin Açıklamalar kısmındaki 2. maddede yer alan “Belediye bu tarife kapsamındaki tesis ve altyapıları kullandırıp kullandırmamakta serbesttir. Bundan kaynaklanan tasarruf ve uygulamalarından sorumlu tutulamadığı gibi, işletmeci/kurum/operatörlerce bu konuda herhangi bir hak iddia edilemez.” İfadesi, 5809 sayılı Kanun’un ihlal edilerek geçiş hakkı talepleri konusunda İBB’nin kendisine ayrıcalıklı bir yetki alanı oluşturduğu ve sınırsız bir takdir yetkisi alanı oluşturduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

– Tarifenin Açıklamalar kısmındaki 4. maddesinde yer alan “İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2014 ve takip eden diğer yıllarda yeni bir ücret tarifesi karar alınıncaya kadar aynı tarife her yıl %10 fazlası (mevzuatta aksi belirtilmediği sürece) ile uygulanır.” İfadesi, takip eden yıllarda tarife artırımının ÜFE oranında yapılabileceği, keyfi/fahiş artırımlar yapılamayacağı gerekçesiyle iptal edilmiştir.

– Tarifenin Açıklamalar kısmındaki 5. maddesinde yer alan “İBB; her türlü haberleşme sistem ve ekipmanları tesis yerini ve elektronik haberleşme altyapısını kamu kurum ve kuruluşları ile İBB’ye bağlı Genel Müdürlük ve iştiraklerine iş bu tarifedeki maddelerde belirtilen ücretlerden hiçbirini almadan (ücretsiz) olarak kullandırabilecektir.” İfadesi, ayrım gözetmeme, serbest rekabet ilkelerine ve mevzuata aykırı olması nedeniyle iptal edilmiştir.

– Tarifenin 14. maddesinde yer alan “Altyapı Katılım ve Güzergah Bakım Bedelleri altyapı tesisini kuran işletmeci veya kuruma ödenmesi gereken ücretlerdir. Mevcut altyapıyı kullanmak isteyen her işletmeci alt yapı katılım bedeli olarak 2.2 tarife pozunun 1/2 veya 1/3 oranında ödeme yapar. Güzergahın tesisi işletmeci tarafından yapılmış ise altyapı kullanım bedeli, mevcut altyapının kullanımını talep eden ilk işletmecinin güzergahı tesis eden işletmeciye, mevcut altyapının kullanımı talep eden 2.,3. ve diğer işletmecilerin ise İBB’ye ödeyeceği ücretlerdir. Daha önce altyapı katılım bedeli altyapıyı tesis eden işletmeciye ödendi ise ödeme miktarı gözetilmeksizin altyapı katılım bedeli İBB’ye ödenecektir.” İfadesi, mevzuata aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>