Türkiye’nin akıllı şehir yol haritası

0

Türkiye’de akıllı şehirlere yönelik olarak belediyelerin faydalanabileceği bir başucu kaynağı sunmak hedefiyle hazırlanan “Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu”, akıllı şehirleşmede öncü kentlerden Bursa’da açıklandı. Türkiye’de akıllı belediyeciliğin röntgenini çeken ve akıllı şehirler konusunda en kapsamlı rapor olarak gösterilen çalışmada, insana değen ve etki bırakan yaklaşımların teknoloji desteğiyle en etkin şekilde şehirleri nasıl geleceğe taşıyabileceği sorusuna yanıt aranıyor. Şehirler için olması gereken modeli ortaya koyan rapor, akıllı şehirlerin bir lüks değil bir ihtiyaç olduğuna ve sürdürülebilir bir şehir hayatı için kentlerin hızla uçtan uca akıllı şehirler haline gelmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Raporla birlikte bir online platform da hazırlanarak uçtan uca vatandaş odaklı bir akıllı şehir yol haritası sunulacak.

30 büyükşehir belediyesi akıllı şehir olacak

Türkiye’deki 23 büyükşehir belediyesinin katılımıyla hazırlanan raporda akıllı şehir programlarının ülke ölçeğinde tasarlanması ve bütünsel bir biçimde uygulanması halinde akıllı şehirlerin Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’na yılda yaklaşık 30 milyar TL’lik katkıda bulunması öngörülüyor. “Akıllı Şehir Yol Haritası” ile ilk etapta 30 büyükşehir belediyesinin akıllı şehir olması hedefleniyor. Rapora göre, bu hedefe ulaşılması halinde ülke genelinde %20 enerji tasarrufu sağlanabilecek. Akıllı trafik uygulamalarıyla, günde ortalama 100 dakikanın trafikte geçirildiği ve nüfusu 10 milyondan fazla olan bir şehirde vatandaşların trafikte geçirdiği zamandan yılda ortalama 104 milyon saat tasarruf edilebilecek. Ayrıca, akıllı kavşak uygulamalarıyla, kavşaklardaki duraklamalarda günde ortalama %45’e yakın azalma sağlanabilecek.

 

Vatandaş yaşadığı şehirle ilgili söz sahibi olacak

“Akıllı Şehir Yol Haritası”, akıllı şehirlere ilişkin kapsayıcı bir tanım ortaya koyduktan sonra, akıllı şehirlerin temel bileşenlerini tanıtıyor. Akıllı şehirleşmeden etkilenen ana sektörlerdeki ön plana çıkan güncel gelişmelere değinen raporda, uluslararası başarılı örnekler paylaşıldıktan sonra Türkiye’deki mevcut duruma ilişkin bir özet bakış sunuluyor ve başarılı bir akıllı şehir dönüşüm yolculuğu için kritik öneriler sıralanıyor. Raporun sonunda, farklı olgunluktaki akıllı şehir gelişimine ışık tutabilecek bir yol haritası sunuluyor.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, Dijitalleşme Endeksi sonuçlarına da yer veriliyor. Türkiye’nin dört bir yanında 26 büyükşehir belediyesiyle hayata geçirdiği “Akıllı Şehir Endeksi” çalışmasında, büyükşehir belediyelerinin ortalama dijitalleşme skoru %55 olarak tespit edildi. Belediyeler, Dijital Hizmetler’de %52, Dijital Operasyonlar’da %49 ve Dijital Teknoloji Platformları’nda %59’luk skora sahip bulunuyor.

Raporda ayrıca, Barselona, Kopenhag, Jakarta, Amsterdam, Dubai, Güney Afrika, San Francisco, New York, Luksor, Seul, Londra, Singapur ve Lembo gibi şehir ve ülkelerdeki akıllı şehir uygulamaları kapsamlı olarak anlatılıyor.

Raporda yer alan belediyelerle online olarak uygulanan anket bölümüne göre:

Belediyelerin %74’ünde farklı birimlerden personelin katılımıyla akıllı şehir ekipleri bulunuyor.
Şehir sakinleriyle ilişkilere önem veren belediyeler, %89’luk bir oranla, görüş, öneri ve şikâyetlerini ileten kişilere mutlaka geri dönüş yapıyor.

Vatandaş görüş ve önerilerinin iletildiği kanallar içinde web sitesi (%94,74) en yaygın uygulama olurken, onu çağrı merkezi (%89,47) takip ediyor.

Akıllı şehir çözümleri %94’lük oranla en çok ulaşım alanında kullanılıyor, onu %42 ile su hizmetleri takip ediyor.

Vatandaş ve paydaşların belediyelerden en büyük çözüm beklentisi ulaşım (%78,9) olurken, onu trafik (%73,7) ve otopark (%52,6) sorunu izliyor.

Başarılı olarak değerlendirilen akıllı şehir uygulamaları arasında akıllı durak, akıllı otobüs, akıllı trafik ışıkları ve sinyalizasyon, akıllı kavşaklar gibi ulaşımı doğrudan ilgilendiren uygulamalar ön plana çıkıyor.

2016’da 17 milyar ABD Doları olan akıllı ulaşım pazarının önümüzdeki 5 yılda 25 milyar ABD Doları’na ulaşması bekleniyor.

2015’te dronlardan elde edilen toplam endüstri gelirinin 200 ile 400 milyon ABD Doları olması bekleniyor.

Dünya mikro şebeke pazarının 2014-2020 arasında %21 büyümesi bekleniyor.

Dünyada sızıntı kaynaklı şebeke suyundan kayıp oranının %50 civarında olduğu tahmin ediliyor.

2030 yılında şebeke suyuna olan talebin arzı %40 geçeceği öngörülüyor.

Şehirlerde üretilen atığın ancak %2’si düzgün olarak arıtılıyor.

Her 100 yılda bir olan büyük seller artık her 10-20 yılda bir, hatta daha kısa aralıklarla meydana geliyor.

Yıllık %48 oranında büyüme gösteren sağlık verisi dünya genelinde en hızlı büyüyen veri segmentleri arasında yer alıyor.

Akıllı bina ve yaşam teması, 2014 yılında 147 milyar dolarlık bir iş hacmine sahipken, bu rakamın 2020 yılında 220 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Veri Arşivi ve Analizi Yoluyla Önceden Suç Tespiti sayesinde hırsızlık oranlarında %19 düşüş sağlanabiliyor.

Akıllı park sistemiyle, 200.000 insanın yaşadığı bir Avrupa şehrinde, park yeri bulma zamanı %50 azaltılarak hem yaşam kalitesine katkıda bulunulabiliyor, hem de yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.

Park gelirleri artarken, personel giderleri %5-10 arası düşürülebiliyor.

Akıllı katı katık toplama sistemleriyle çöp toplama maliyetlerinde %43’e kadar azalma yaşanabiliyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>