Üç baronun hazırladığı “Yapay Zeka Çağında Hukuk” raporu yayımlandı

0

Rapor 21 Aralık’ta  İstanbul Barosu’nda düzenlenen toplantıda kamuoyuna açıklandı

İstanbul, Ankara ve İzmir baroları tarafından büyük veri çağı teknolojilerinin hukukî yönlerine ışık tutmayı hedefleyen Türkiye’nin ilk “Yapay Zekâ Çağında Hukuk Raporu”, 21 Aralık’ta İstanbul Barosu’nda düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı. 

Açılış konuşmasını İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu’nun yaptığı toplantıda, Av. Selin Çetin tarafından yapılan keynote konuşmasında Yapay Zekâ Çağında Hukuk başlıklı raporun detayları ve İstanbul Barosu olarak yapay zekâ ve hukuk konusunda atılacak adımlar açıklandı. Şehir dışında olması nedeniyle toplantıya katılamayan Ayyüce Kızrak tarafından hazırlanan video dinleyicilerle paylaşıldı. Kızrak videoda yapay zekânın hukuk alanındaki kullanımlarına değinerek geliştiricilere yol gösterici örnekler verdi.

Raporun teknik ve hukukî yönleri ele alındı

Toplantıda biri teknik diğeri hukukî yönlerden raporu ele alan iki de panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Engin Tamer’in yaptığı, Yapay Zekâda Güncel Gelişmeler başlıklı ilk panelde söz alan konuşmacılar Merve Noyan ve Batuhan Özcan tarafından, yapay zekâ alanındaki son teknik gelişmeler ve bunların sosyal alandaki kullanımlarına yönelik örnekler dinleyiciler ile paylaşıldı.

Yapay Zekayâ Hukukî Yaklaşım” başlıklı ikinci panelde ise, Av. Dr. Başak Ozan Özparlak moderatörlüğünde İstanbul Barosu’ndan Av. Burçak Ünsal, Ankara Barosu’ndan Av. Gülşah Deniz Atalar ve İzmir Barosu’ndan Av. M. Hakan Eriş rapora katkı verdikleri konular ve yapay zekânın hukuk ile kesişimine dair görüşlerini paylaştı. 

Rapor neden önemli?

Yapay Zeka Çağında Hukuk Raporu, mühendis ve hukukçulardan oluşan disiplinlerarası bir çalışmanın ürünü olarak bu alanda çalışacak avukatlara, mühendislere ve her meslekten bireylere konunun hukuki yönü hakkında genel bir değerlendirme sunması bakımından oldukça önemli. 

Rapor üç bölümden oluşuyor

“Yapay Zekâ Çağında Hukuk” raporu üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde yapay zekânın tarihçesi ve hukuk ile ilişkisi; ikinci bölümde avukatlık mesleği ve yapay zekâ kullanımı, staj eğitim dersleri ve hukuk fakültelerinde atılması gereken adımlar; üçüncü bölümde ise yapay zekâda hukukî ve cezaî sorumluluk, çalışanların yapay zekâ teknolojisi ile gözetlenmesi, dijital delillerin tespitinde yapay zekâ kullanımı, fikrî mülkiyet, otonom silahlar ve yapay zekânın düzenlenmesi gibi konulara yer verildi. Rapor, İstanbul Barosu’nun internet sitesinde erişime açıldı.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>