Üretimde dijital devrim dönemi başlıyor

0

Industry_40_ex01_large_tcm80-185174Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından The Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan ‘Sanayi 4.0: Üretim Sektöründe Büyüme ve Üretkenliğin Geleceği’ başlıklı rapora göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde 4. Sanayi Devrimi tamamlanacak.  ‘Sanayi 4.0’ olarak adlandırılan yeni devrimle birlikte ilk tedarikçiden, son kullanıcıya kadar tüm üretim ve değer zinciri en gelişmiş dijital teknolojileri kullanarak tamamen entegre hale gelecek.

İlk olarak buhar gücü ve makineleşme, ardından ise elektrik ve otomasyonla değişen üretim sektörü, üçüncü devrimi ise endüstriyel alandaki teknolojik gelişmeler ile yaşadı. Ancak ilk 3 devrimin telekom, mobil iletişim, bilgi teknolojileri gibi alanlardaki dönüşümle kıyaslandığında sönük kaldığı gözlemleniyor. Rapora göre, 4. Sanayi Devrimi büyük veri, simülasyon, robotik ve bulut sistem entegrasyonu gibi teknolojik gelişmelerle tetikleniyor. Parçalar, makineler ve insanlar arasındaki bağlantı ve etkileşimin, üretim sistemlerini yüzde 30’a kadar hızlandırıp, verimliliği yüzde 25 kadar yükseltmesi ve başarıyla uygulandığı ülkelerde gelir düzeyini, istihdamı ve yatırımları da hızla artırması bekleniyor.

Sadece Almanya’da 250 milyar Avro’luk yatırım

Endüstriyel otomasyonda dünyanın lider ülkesi kabul edilen Almanya, ‘Sanayi 4.0’ın etkisini ölçmekte çarpıcı bir örnek olarak öne çıkıyor. BCG’nin raporunda, ‘Sanayi 4.0’ın Almanya’da 400 bine yakın yeni iş olanağı yaratacağı, Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 3-5’ine denk gelecek bir verimlilik artışı sağlayacağı, GSMH’yı ortalama yüzde 1 arttıracağı ve 10 senelik süreçte 250 milyar Avro tutarında yatırımı tetikleyeceği öngörülüyor.

“Dijital devrimin öncüsü olmak bir zorunluluk”

Global şirketlerde çoktan başlamış olan ‘Sanayi 4.0 unsurlarını uygulama yarışının çok yakın zamanda tüm üretim sektöründe hızla yayılacağını belirten BCG Türkiye Ortağı ve Endüstriyel Ürünler Sektör Lideri Aykan Gökbulut, “Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Sanayi 4.0 devrimi ile ürünlerin ve üretim sistemlerinin tasarım, üretim, operasyon ve servis süreçleri tamamen değişecek. ‘Sanayi 4.0’a tam geçiş daha uzun sürse de, önümüzdeki 5-10 yılda kritik gelişmeler yaşanacak ve kazanan ve kaybedenler belirlenecek. Bu süreçte kazanmanın yolu sistemlerin yetkinliğine, bilgi teknolojilerine, yazılıma ve veri analitiğine yapılacak yatırımdan geçiyor. Türkiye’nin üretim üssü statüsüne sağlama alması da şirketlerin ‘Sanayi 4.0’ın getirdiği teknolojik avantajları ne kadar kapsamlı ve hızlı uygulayacaklarına bağlı olacak. Üretim üssü olma konusunda yarışan Türkiye için bu devrimin öncülerinden olmak bir tercih değil zorunluluk olmalı ve bu yolda adımlar hızlı atılmalı” diye konuştu.

Industry_40_ex02_large_tcm80-185175
Sanayi 4.0’ın öne çıkan dört faydası

Üretim sektörünün verimlilik artışında ve ekonomik büyümede önemli bir katalizör olacağı öngörülen ‘Sanayi 4.0’ın faydaları dört ana alanda özetleniyor:

1. Üretkenlik: Önümüzdeki 5-10 yıl içinde pek çok şirketin ‘Sanayi 4.0’a uyum sağlayacak ve hammadde hariç üretim maliyetleri yüzde 15-25 arasında iyileşmesi bekleniyor. Bu iyileşmenin, sadece Almanya’da üretim sektörüne 90-150 milyar Avro’luk etki yapacağı öngörülüyor. Hammadde maliyetleri dâhil edildiğinde, toplam üretkenlik kazanımlarının yüzde 5 ila 8’e ulaşacağı belirtiliyor.  Sektörel bazda değişiklik gösterecek iyileştirmeler mühendislik ürünleri üreticileri için yüzde 20-30 arası, otomotiv sektörü yüzde içinse yüzde 10-20 oranında iyileştirme oluşturması bekleniyor.

2. Ciro artışı: ‘Sanayi 4.0’ sayesinde üreticilerin gelişmiş ekipman ve yeni veri uygulama isteği, müşterilerin kişiselleştirilmiş ürünlere yönelik gittikçe artan talebiyle paralel olarak fazlalaşacak. Almanya örneğinde bu gelişmenin GSMH’nın yüzde 1 artmasını sağlayarak yıllık 30 milyar dolar civarında büyüme getirmesi bekleniyor.

3. İstihdam: ‘Sanayi 4.0’ sayesinde üretim sektöründe yüzde 6-10’luk istihdam artışı bekleniyor. Yeni işgücüne talep en fazla mekanik-mühendislik sektöründe hissedilecek. Öte yandan farklı yetkinliklere ihtiyaç artacak ve otomasyonun artmasıyla düşük kalifiye işgücüne yönelik istihdam olanakları azalacak. Ayrıca yazılım, bağlantı ve analitik çözümlemeye olan ihtiyaç, bu yetkinliklere sahip elemanlara olan talebi arttıracak. Oluşacak bu yetkinlik dönüşümü önümüzdeki yıllarda üstesinden gelinmesi gereken en kritik noktalardan biri olarak ortaya çıkıyor.

4. Yatırım: Üretim süreçlerini ‘Sanayi 4.0’a adapte edebilmek için üreticilerin cirolarının yüzde 1 ila 1.5’ini yatırıma ayırması gerekeceği öngörülüyor. Bu rakamın Almanya örneğinde önümüzdeki 10 yıl için 250 milyar Avro olması bekleniyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>