Analitik projeler neden başarısız oluyor?

1

İş Optimizasyonu, analitik çözüm ve projelerin hayata geçmesi için oluşturulan Obase Ar-Ge Merkezi, bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini hızla sürdürüyor. Sektörde 18 yıldan bu yana kendi öz kaynakları, iş dünyası ve üniversite iş birlikleri kapsamında sayısız analitik iş zekâsı teknolojisi ve projesi geliştiren Obase, büyük veri üzerinde gerçekleştirilen analitik projelerin başarısız olma nedenlerini Milgard School Of Business, University of Washington-Tacoma’dan Hizmet Bilimi, Bilgi Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi Profesörü ve İnovasyon, Analiz Odaklı Bilgi Yönetimi Araştırma Merkezi Direktörü Haluk Demirkan ile beraber yürüttüğü bir çalışma ile inceledi.

Günümüzün karmaşık iş dünyasında pek çok kuruluş, yenilik getirmek, daha iyi bir rekabet alanı oluşturmak ve varlığını sürdürmek için ellerindeki verinin ve onu kullanma biçiminin kendilerini diğer kuruluşlardan ayıran bir yol olduğunu fark etmiş bulunuyor. İşte bu nedenle bugün pek çok kuruluş, mümkün olduğu kadar çok veri toplamaya ve bunları işleyerek anlamlı bilgilere dönüştürmeye ve doğru bir formatta kullanılmak üzere daha akıllı karar verme mekanizmalarına taşımaya çalışıyor. Doğru analizler yardımıyla veri, kuruluşun etkinliğini artırmak, geleceği daha rahat görebilmek, oluşabilecek riskleri etkili bir biçimde azaltmak, şirketin gelirini yükseltmek ve rekabet gücünü artırmak için müşteriyi iyi anlamak amaçlarıyla kullanılıyor. Dolayısıyla büyük verinin şirketlere stratejik rekabet gücü sunduğu su götürmez bir gerçek.

Büyük veri yolculuğunda göz önünde bulundurulması gerekenler

Obase Ar-Ge Merkezi uzmanları tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre analitik sistemler bugün neredeyse tüm sektörler için rekabette bir gereklilik haline gelmiş bulunuyor. Fakat büyük veriye ve hatta onu işleyebilecek kişilere sahip olunması yeterli değil.

Obase Genel Müdürü Dr. Bülent Dal
Obase Genel Müdürü Dr. Bülent Dal

Obase Genel Müdürü Dr. Bülent Dal konuyla ilgili şu altın tavsiyelerde bulunuyor; “Şirketler veri analistleri ile etkin işbirliğinde bulunan, stratejik, taktik ve operasyonel kararlar ile çalışmaların daha iyi netice vermesini sağladığından emin olan yöneticilere ihtiyaç duymaktadır. Büyük veri analitiği organizasyonların kritik iş meselelerini çözmede ve veriyi iç görüye çevirerek iş aksiyonlarını ve kritik iş çıktılarına ulaşmasını etkilemek üzere yardım eden bir yolculuktur. Şirketler büyük veri fırsatından avantaj elde etmek için uğraşırken, onları bekleyebilecek birtakım zorlukların altında ezilmemeye dikkat etmeliler.”

Yorumlar

  1. Terabaytları geçik boyutlarda veri analizi konusu bilhassa hassas kurumlarda kendini öne çıkarıyor. Deprem ülkesi Türkiye’de şeffaf bir analizleme yapılamaması [yuvarlamacılık, olağanüstü yaklaşımları, inşaatçılık, arabesk vb. eylemsiler] ilk akla gelen çarpıcı örneği. Elbette yazının genelinden öne çıkansa İstatistik bilimi oluyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>