Bankalar için siber ve jeopolitik risklerin yönetimi önem kazanıyor

0

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin bu yıl 10.’sunu gerçekleştirdiği Global Bankacılık Risk Yönetimi Araştırması açıklandı

Danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY (Ernst & Young), 43 ülkeden 115 bankanın üst düzey risk yönetimi uzmanıyla yapılan anket ile oluşturan ‘Global Bankacılık Risk Yönetimi Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) işbirliğiyle bu yıl onuncusu hazırlanan araştırma, bankaların risk yönetimi gündemlerini ve gelecek planlarını mercek altına alıyor. Haziran-Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; bankalar için önümüzdeki 10 yıllık dönemde siber güvenlik, jeopolitik gelişmeler ve iklim değişikliği kaynaklı finans dışı risklerin yönetimi önem kazanacak.

Bankaların yönetmesi gereken 10 risk

Araştırmada; bankaların risk yönetimini gelecek 10 yılda bugüne kıyasla güçleştireceği öngörülen 10 ana potansiyel risk faktörü şöyle sıralanıyor:

  • Küresel ekonomide durağanlık ihtimali
  • Sürekli büyüyen bir ekosistem içerisinde faaliyet gösterilmesi
  • Kişisel verilerin korunmasıyla tüketici güveninin sürdürülmesi
  • Bankalara yönelik ve sistem genelinde siber saldırılarla mücadele edilmesi
  • Bulut bilişim teknolojisine geçiş sürecinin başarıyla yürütülmesi
  • Veri analizinin tüm işkolları genelinde kontrollü şekilde sistematizasyonu
  • Dünya geneline kesintisiz hizmet sağlanması
  • Jeopolitik gelişmelerin etkilerine hızlı uyum sağlanması
  • İklim değişikliğinin bankalar ve toplum üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi
  • Tüketicilerin kişiselleştirilmiş ve yaşam boyu hizmet taleplerinin karşılanması

Bankalar bilanço risklerinin yönetiminde ilerleme kaydetti

Geçen 10 yıllık dönemin ilk yarısında bankaların ana hedefinin sermaye ve likidite odaklı olarak finansal risklerin yönetilmesi olduğunun belirtildiği araştırmada; yönetişim ve düzenleme modellerinin gelişmesiyle birlikte bankaların kriz öncesi döneme göre daha sağlıklı hale geldikleri ve bu sayede bilançoları risklerini azaltmada başarılı oldukları ifade ediliyor. Araştırmada; geçen 10 yıllık dönemin ikinci yarısında ise siber güvenlik, veri, yürütme ve kültür gibi finans dışı risklerin önem kazandığına vurgu yapılıyor.

Siber saldırı ve kişisel verilerin gizliliği öne çıkan riskler arasında

Araştırma sonuçlarına göre; her beş bankadan dördü bankacılık sektöründe geniş çaplı bir siber saldırının gelecek 5 yıl içerisinde gerçekleşme ihtimalinin olduğuna inanıyor. Üçte biri ise bu ihtimalin yüksek olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılan bankaların yaklaşık dörtte biri (yüzde 23), kişisel veri gizliliğini gelecek 12 ay için önemli riskler arasında görürken, yarısından fazlası ise (yüzde 53) kişisel veri gizliliğine ilişkin risklerin gelecek 5 yılda artacağını öngörüyor.

ABD-Çin ilişkileri jeopolitik risk oluşturuyor

Bankaların yüzde 64’ü jeopolitik riskleri gelecek 5 yıl için önemli riskler arasında gösterirken, yüzde 47’si siber saldırılar ve ABD-Çin ilişkilerinin gelecek 10 yıllık dönemde bankaları en çok etkileyecek jeopolitik riskleri oluşturacağını öngörüyor.

İklim değişikliğine yönelik politikalar hazırlanıyor

Araştırma sonuçları bankaların yüzde 79’unun iklim değişikliğini risk yönetimi yaklaşımlarına dâhil ettiğini, yüzde 41’inin ise iklim değişikliğine yönelik hâlihazırda politikalar oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte bankaların yüzde 52’si iklim değişikliğini gelecek 5 yılda öne çıkacak riskler arasında görüyor. 2018’de söz konusu oran yüzde 37 seviyesindeydi.

 

Kerem Fındık

Yaklaşık 14 yıllık dergiciliğin ardından çevrimiçi medyada macerama devam ediyorum. Okuma, araştırma ve yazmayı seviyorum. Girişimcilik ve yeni teknolojiler ilgilendiğim alanların başında yer alıyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>