Dijital Düşünme Raporu 2020, dijitalleşmeye işaret ediyor

0

11 farklı sektörden 102 yöneticinin fikirleriyle hazırlanan Dijital Düşünme Araştırması sonuçlandı. Dijital düşünme şirketi TING İstanbul tarafından yayınlanan Dijital Düşünme Raporu 2020, dijital dünyada başarının anahtarı olan özellikleri, uluslararası ve ulusal çapta örnekleri ve önerileri içeriyor.

Raporla birlikte Türkiye’de şirketlerin dijital düşünme, strateji oluşturma ve rekabette güçlenme yolculuklarına rehberlik edecek bilgi ve veriler de ortaya çıktı.

Dijital Düşünme Raporu 2020 sonuçları açıklandı

Raporda öne çıkan en önemli nokta, dijitalleşmeyi iş stratejisine dönüştürmenin önemine vurgu yapılıyor olması. 

Dijital Düşünme Araştırması’na göre katılımcıların yüzde 70,3’ü şirketlerinin dijitali de kapsayan bir stratejisi olduğunu belirtirken, dijitalleşmenin ana stratejileri olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 68,9. Sektörel bazda ise finansal hizmetler, teknoloji, medya ve telekomünikasyon ile tüketici ürünleri ve perakende sektörlerindeki şirketler dijital dönüşümü ana iş stratejisi olarak belirlediklerini; inşaat ve altyapı ile taşımacılık sektör temsilcileri ise dijital dönüşüm stratejileri olmadığını ifade etti.

Araştırmaya katılan şirketler, bu kapsamda dijital düşünmenin bileşenlerini değerlendirdi.

Buna göre, ‘ekipler arası iletişim’ ve ‘inovasyona açıklık’ (yüzde 60,9) ilk sırada yer aldı, bunları ‘ekipler arası iş birliği’ ve ‘gelişme fırsatları’ (yüzde 59,4) takip etti. Bileşenlerden en düşük oran yüzde 28,1 ile ‘çalışan memnuniyeti’ oldu.

Dijitalleşmenin Türkiye’de iş yapış biçimine kazandırdığı başlıca yetkinlikler ise ‘karar mekanizmalarında veri odaklı yaklaşımları izlemek’ (yüzde 59,4), ‘katılımcı takım çalışmalarını benimsemek’ (yüzde 54,7) ve ‘çalışanlara mobil çalışma seçeneği sunmak’ (yüzde 51,6) olarak sıralandı.

Her dört katılımcıdan üçü bu yetkinliklerle birlikte dijital teknolojilerden müşteri beklentilerinin daya iyi karşılanması, veri odaklı hale gelinmesi ve iş süreçlerinin kısalması ve iyileşmesi yönünde beklentileri olduğunu dile getirdi.

Bu özellikleriyle dijital teknolojiler esnek, hızlı ve yaratıcı çözümlerin yaratılması ve yeni nesil iş dünyasının kurulmasında rol oynuyor.

Araştırmada katılımcıların yüzde 75’inin dijital dönüşümü bir fırsat olarak gördüğü de ortaya çıktı. 

Bununla birlikte yüzde 20,3’lük bir oranla katılımcılar bu sürecin birtakım riskler taşıdığının da farkında. Bu kapsamda fırsatları değerlendirmek ve riskleri yönetmek üzere şirketlerin yüzde 85,7’si dijital dönüşüme bütçe ayırıyor. Bu sürecin liderliğini ise katılımcı şirketlerde CMO (yüzde 21,6), CTO (yüzde 20,3), CIO (yüzde 15,6), CDO (yüzde 9,4) ve CEO (yüzde 7,9) üstleniyor.

Dijital dönüşümde başarıyı yakalayan şirketlerin üç temel özelliği

TING Dijital Düşünme Raporu 2020, ulusal ve uluslararası çapta örnekler ve araştırmalardan verilerle dijital dönüşümde başarının önündeki engelleri ve bunları aşmanın yollarını içeriyor. Bu kapsamda dijital olarak başarılı şirketlerin onları rakiplerinden farklılaştıran özellikleri ise şu şekilde açıklandı:

1. Dijital dönüşümün odağına müşteriyi almak; Dijital olarak başarıya ulaşmış şirketler yeni gelir elde etmeye, yeni müşteriler çekmeye ve yeni pazarlara açılmaya odaklanırken, geride kalanlar ise iç süreçlere ve maliyet azaltmaya odaklanır. Müşteri odaklı yaklaşım, şirketleri rakiplerinden farklılaştıracak özelliklerden biridir.

2. Dijital teknolojiyi yönetmek için işletmenin tüm birimlerini birleştirmek; Dijital dönüşüm tek bir ekibin omuzlarına yüklenemez. Şirketlerin hem tüm birimlerin dijital beklentilerini alıp değerlendirmesi ve buna göre hedefler belirlemesi hem de uygulama aşamasında tüm şirketin bu hedefleri benimseyerek desteklemesi gerekiyor. Aksi takdirde dijital dönüşüm sürecinin başarıya ulaşması mümkün olmayacaktır.

3. Doğru finansman modelini bulmak; Bir şirkette her departmanın dijital dönüşümden beklentileri ve ihtiyaçları farklı olabilir. Bu doğrultuda dijital dönüşüm sürecine geleneksel olarak kabul görmüş departmanların dışında mutlaka finans gibi departmanlar da dahil edilmeli. Böylece dönüşümün ilk aşamasından yani planlama ve strateji geliştirme aşamasından itibaren projenin fonlama modelleri oluşturulabilir.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>