Facebook Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Raporu yayımlandı: Erkek, beyaz ve Asyalı

0

Sosyal medya devi çalışan çeşitliliği ve çalışanların etnik köken verilerini paylaştı

Facebook Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Raporu’nun 2019 sürümünü yayımladı. Raporda şirketin çalışan profili ve çeşitliliğine dair veriler paylaşılıyor.

Bu yıl 6.cı defa yayımlanan çalışmaya göre, Facebook’ta çalışanların yüzde 36,9’u kadınlardan, yüzde 63,1’i erkeklerden oluşuyor. Teknik pozisyonlardaki dağılım yüzde 23 kadına karşılık yüzde 77 erkek şeklinde karşımıza çıkıyor. İş ve satış tarafındaki cinsiyet kırılımı ise şöyle: Yüzde 57,2 kadın iken yüzde 42,8’lik bölüm erkek. Üst yönetimdeki tablo şu şekilde oluşuyor: Yüzde 32,6 kadın yöneticiye karşılık yüzde 67,4’lük erkek üst yönetici söz konusu.

Kadın çalışan sayısı artıyor

Çalışanların cinsiyet dağılımını 2014 yılı ile karşılaştırdığımızda şu görünüme ulaşıyoruz: Kadın-erkek (Şirketin tamamı / Kadın:Yüzde 31 Erkek: Yüzde 69), teknik pozisyonlar (Kadın: Yüzde 15, Erkek: Yüzde 85), iş ve satış (Kadın: Yüzde 47, Erkek: Yüzde 53) ve üst yönetim (Kadın: Yüzde 23, erkek: Yüzde 77).

Etnik kökende beyaz ve Asyalılar önde

Raporun ikinci bölümünde çalışanların etnik kökenleri değerlendiriliyor. Buna göre, Facebook çalışanlarının yüzde 44,2’si  beyazlardan oluşurken, Asyalı çalışanlar yüzde 43’ük paya sahip görünüyor. Kalan bölümü dağılımı ise şöyle: Hispanik (yüzde 5,2), siyahî (yüzde 3,8) iki veya daha fazla etnik kökene sahip (yüzde 3,1) ve diğerleri (binde 7). Çalıştıkları bölümlere çalışanların etnik kökenleri şu şekilde: Teknik (yüzde 40 beyaz, yüzde 52,3 Asyalı). Kalan bölüm ise Hispanik, siyahî, iki veya daha fazla etnik kökene sahip ve diğer çalışanlar. İş ve satış bölümlerindeki etnik dağılım da şöyle: Beyaz (yüzde 52,5), Asyalı (yüzde 24,). Kalan kısım ise Hispanik, siyahî, iki veya daha fazla etnik kökene sahip ve diğer çalışanlar. Üst yönetimde ise yüzde 65 ile beyazların egemenliği söz konusu. Asyalıların payı yüzde 24,9 iken Hispanik, siyahî, iki veya daha fazla etnik kökene sahip ve diğer çalışanlar da kalan payı üstleniyor.

Üst yönetime beyazlar hâkim

2014’teki etnik köken dağılımı  baktığımızda ise karşımıza çıkan tablo şöyle: Şirket çalışanlarının yüzde 57’si beyazlardan oluşuyor. Asyalılar yüzde 34’lük paya sahip iken Hispanikler yüzde 4, siyahîler yüzde 2, iki veya daha fazla etnik kökene sahip olanlar da yüzde 3 paya sahip. Çalışılan bölümlerdeki görünüm şöyle: Teknik (Beyaz: Yüzde 53 ,Asyalı: Yüzde 41) ve diğerleri (yüzde 6). İş ve satış: Beyaz (Yüzde 63), Asyalı (yüzde 24) ve diğerleri (yüzde 13). Üst yönetim: Beyaz (yüzde 74), Asyalı (yüzde 19) ve diğerleri yüzde 7.

Kerem Fındık

Yaklaşık 14 yıllık dergiciliğin ardından çevrimiçi medyada macerama devam ediyorum. Okuma, araştırma ve yazmayı seviyorum. Girişimcilik ve yeni teknolojiler ilgilendiğim alanların başında yer alıyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>