İşletmelerin büyük çoğunluğu dijital krizin gelişini hissediyor

0

Dell Technologies’in duyurduğu yeni araştırmasına göre, işletmelerin yüzde 78’i, dijital girişimler şimdi ya da gelecekte kurumlarına karşı bir tehdit oluşturacağına inanıyor. Bu durum yenilikçi şirketleri ileriye itiyor, yenilikçi olmayanlarınsa batışını hızlandırıyor. Tüm dünyadan ankete katılan işletmelerin neredeyse yarısı (yüzde 45), dijital olarak doğmuş yeni şirketlerin getirdiği rekabetten dolayı önümüzdeki üç ila beş yıl içinde işletmelerinin modası geçmiş durumuna düşmesinden korkuyor.

Hatta bazı şirketler, değişimin hızından fena halde yara alabileceklerini hissediyor. İş dünyası liderlerinin yarısından fazlası (yüzde 52) ise dijital teknolojilerin ve Nesnelerin İnternetinin bir sonucu olarak geçtiğimiz üç yıl içinde sektörlerinde önemli bir yıkım yaşarken, dünya genelinde işletmelerin yüzde 48’i üç yıl içinde sektörlerinin nasıl şekilleneceğini bilmiyor.

Anket sonuçları, 16 ülke ve 12 sektör genelinde orta ile büyük ölçekli kurumlardan 4 bin liderle Vanson Bourne’nin (VB) yaptığı çalışma sonunda ortaya çıktı.

Dell Technologies CMO’su Jeremy Burton, “Şu ana kadar dördüncü sanayi devrimi de öncekiler gibi acımasız olacağını açıkça gösterdi. Şirketler ayak uyduramazlarsa geride kalacaklar veya daha kötüsü olacak. ‘Yarına erteleme’ yaklaşımı, kesinlikle işe yaramayacak” dedi.

Düzensiz İlerleme ya da Dijital Kriz yolda mı?

En azından şu söylenebilir ki ilerleme, düzensiz oldu. Bazı şirketler, dijital dönüşümlerine zar zor başladı. Çoğu şirket dağınık bir yaklaşım benimsedi. Sadece ufak bir azınlık, dijital dönüşümlerini tamamladı. Ankete katılan her üç işletmeden sadece biri, kritik dijital işletme gereklerini iyi bir şekilde yerine getiriyor. Çoğu işletmenin sadece bir kısmı, dijital olarak düşünür ve hareket ederken büyük çoğunluk (yüzde 73), dijital dönüşümün kurum genelinde daha yaygın olabileceğini kabul ediyor.

On şirketten yaklaşık altısı, daha iyi güvenlik, hizmet ve bilgiye 7/24 daha hızlı erişim gibi müşterilerin başlıca taleplerini karşılayamıyor. Yaklaşık üçte ikisi (yüzde 64), alınan istihbaratlara zamanında tepki veremediklerini itiraf ediyor. Burton, sözlerine şöyle devam ediyor: “İşletmelerin yapamadıklarını ifade ettikleri konular dijital çağda başarı için şart. Bu kadar yoğun bir yarışın olduğu bir piyasada bunları başaramamak, dijital bir krizin başlangıcını tetikleyebilir.”

2015 yılında iş dünyası liderleri, önümüzdeki on yıl içinde başarılı olmak için işletmelerin benimsemesi gereken temel bir dijital nitelikler seti üzerinde anlaştı. Bunlar:

1. Atak bir şekilde yenilik yapmak
2. Kestirimci olarak yeni fırsatları tespit etmek
3. Şeffaflık ve güven ortaya koymak
4. Benzersiz ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak
5. Her zaman açık olmak, gerçek zamanlı faaliyet göstermek

Geçen yılki araştırmaya göre işletmelerin sadece %4’ü, tüm bu anahtar dijital işletme niteliklerini iyi bir şekilde ve şirket genelinde uyguladı. Bu yıl ise bu rakam %7’ye tırmandı. Bu niteliklerden herhangi birini iyi ve şirket genelinde uygulayan işletmelerin oranı da bu yıl daha yüksek.

Dell Technologies’in Dijital Dönüşüm Endeksi, araştırmayı tamamlıyor ve şirketleri anket katılımcılarının firmalarının dijital dönüşüm performansı hakkındaki görüşlerine dayalı olarak derecelendiriyor. Karşılaştırmaya göre işletmelerin sadece %5’i kendilerini Dijital Liderler grubuna koyarken, neredeyse yarısı geride kalıyor.

1. Dijital Liderler: %5 – Dijital dönüşüm, çeşitli biçimlerde işletmenin DNA’sına işlemiştir
2. Dijitali Öncelikle Benimseyenler: %14 – Uygulamada oturmuş bir dijital planları, yatırımları ve yenilikleri vardır
3. Dijitali Değerlendirenler: %34 – Dikkatli ve adım adım dijital dönüşümü benimserler, gelecek için plan ve yatırım yaparlar
4. Dijitali Takip Edenler: %32 – Çok az dijital yatırımları vardır, çekinerek gelecek için plan yapmaya başlamışlardır
5. Dijitalde Geride Kalanlar: %15 – Uygulamada dijital bir planları yoktur, sınırlı teşebbüsleri ve yatırımları vardır

Dijital Kurtarma Planı

Ağır yıkım riskini göz önünde bulunduran işletmeler, bir çare aramaya başlıyor. Dijital dönüşümlerini ilerletmek için:
• %73’ü, işletmeleri için merkezi bir teknoloji stratejisine öncelik vermeleri gerektiğini kabul ediyor
• %66’sı, BT altyapısına ve dijital beceri liderliğine yatırım yapmayı planlıyor
• %72’si yazılım geliştirme becerilerini genişletiyor

Katılımcıların öncelik sırasına göre önümüzdeki üç yıl içinde en çok planlanan BT yatırımları şöyle:
1. Yakınsanmış Altyapı
2. Ultra yüksek performanslı teknolojiler (Örneğin, Flash)
3. Analitik, büyük veri ve veri işleme (Örneğin, Veri Gölleri)
4. Nesneler İnterneti teknolojileri

Bunlara ek olarak katılımcıların dörtte biri ile üçte biri arası, tam bir dijital kâr (%36) elde ettiğini açıkladı. İşletmelerin yüzde 35’i açık bir inovasyon modeli benimsemek üzere yeni girişimler ile ortaklık kurduğunu belirtti. Ayrıca işletmelerin yüzde 28’i, kurumun bir bölümünü ayırarak yeni bir şirket kurmuş veya ihtiyaç duydukları becerileri ve yeniliği birleşme veya satınalma yoluyla etme niyetinde. Sadece %17’si başarıyı başvurdukları patent sayısına göre ölçüyor ve neredeyse yarısı (%46) dijital hedefleri tüm departman ve personel hedeflerine entegre ediyor.

Burton, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Yakın gelecekte neredeyse her işletmenin temelinde yazılım geliştirme uzmanlığı olacak. Bu şirketlerin çoğu, tamamen yeni olacakken diğerleri yani 20 yıldır tek bir satır bile kod yazmayanlar, treni kaçırmış olacak. İşletmeler 1000 kata daha fazla kullanıcıyı ve 1000 kat daha fazla veriyi yönetmekle mücadele ederken yeni dijital ürünler ve hizmetler de BT altyapısının dönüşümüne yol gösterecek.”

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>