Etiket: Mustafa Acungil

Veri analizi tuzakları: Geri besleme

Bazen bilimsel bir çalışma, ilgilendiği alanı değiştirerek kendi gerçekliğini yok edebilir. ÖRnekleri ile yakından inceliyoruz.

Bilgisayardan Önce

Bilişim teknolojilerinden önce insan medeniyeti 5 bin yıllık tarihi boyunca iş zekası, veri depolama gibi kavramların yerine neler kullanmıştı?

Veri… Her yerde…

Başarılı akademik kariyeri ile iş zekası ve veri üzerine uzman Mustafa Acungil TechInside için düzenli yazı serisine başıyor. Konumuz : Veri.