Tek bir petrol kuyusu haftada 15 terabayta kadar veri üretebilir

0

Büyüktmek için tıklayın

Dünya genelinde petrol ve doğalgaza talep sürekli artıyor. Bu talebin 2015 yılı sonu itibariyle günlük 94 milyon varilin üzerine çıkması bekleniyor. Bu nedenle petrol ve doğalgaz endüstrisindeki şirketler de günümüzde ve gelecekte dijital teknolojilere daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Çünkü dijital teknolojiler, şirketlere operasyonel güvenlik ve daha çevreci bir yaklaşım kazandırırken aynı zamanda daha uzak bölgelerdeki doğal kaynaklara uygun maliyetler ile erişebilmelerine yardımcı oluyor.

Şirketlerin tedarik zincirleri genelinde kurulan sensörler, kararların daha hızlı ve akıllıca alınmasına yardımcı olan devasa miktarda veri sağlar. IDC, petrol ve doğalgaz endüstrisinin günümüzde ürettiği kullanılabilir veri miktarının 52 eksabayt olduğunu belirtirken 2020 yılında bu rakamın 888 eksabayta çıkacağı tahmininde bulunuyor.
Tek bir kuyu, haftada 15 terabayta kadar veri üretebilir. Dünya’da petrol nakli için yaklaşık 3,2 milyon kilometre uzunluğunda boru hattı bulunuyor. Bu miktar Dünya’nın etrafını 80 kez çevreleyecek seviyede. GE, petrol boru hatlarının her 50.000 kilometrede günlük 17TB veri üretebildiği tahmininde bulunuyor.
 
Veri analizi sayesinde üretim artıyor
Veri analizleri; jeolojik yapı, sondaj, yeni kuyuların birbirileri ile bağlantısı ve sondaj tekniklerin optimizasyonu ile ilgili değerlendirmelere yardımcı oluyor. Bain & Co.  daha iyi veri analizlerinin petrol ve doğalgaz şirketlerinin üretimini %6-%8 oranında artırabileceği tahmininde bulunuyor. Bunun yanı sıra bulut veri yönetimi veri kümelerini merkezileştiriyor. Yerbilimciler, mühendisler ve iş dünyası aynı verileri kullanarak karar alıyor böylece iletişim kopukluklarının önüne geçilirken zamandan da tasarruf ediliyor.
 
Petrol ve doğalgaz şirketleri %63 maliyet tasarrufu sağlıyor
Bulut sayesinde uzaktan yapılan görselleştirme ile kuyu bölgeleri ile uzak mesafelerdeki uzmanlar arasında daha hızlı ortak çalışma imkânı sağlanarak güvenlik, hız ve rezerv bölgeleri ile ilgili daha doğru kararların alınmasının yolu açılıyor. Kurumsal mobil çözümler ile petrol ve doğalgaz şirketleri maliyet tasarrufunu %63 ve üretimi %51 oranında artırıyor.
 
Güvenlik maksimum seviyeye çıkarılıyor
Verilerin merkezileştirilmesi birden fazla kopya ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Verilerin daha az kopyalanması güvenlik risklerini düşürüp veri kalitesini artırarak uzmanların “güvenecekleri tek bir kaynak” yaratıyor.
Ayrıca regülasyonlara uyum artırılıyor. Verilerin merkezileştirilmesi, düzenleyici kurumların gerektiğinde verilere erişimi sağlayarak şirketlerin uluslararası veri regülasyonlarına uyumunu güçlendiriyor.
Ticaret kolaylaşıyor
Dijital teknolojilerin kullanımı, enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme maliyetlerini düşürerek küresel ekonomiyi olumlu yönde etkiliyor. Kuzey Amerika’nın Eagle Ford bölgesinde ileri sondaj teknikleri ve teknolojileri sayesinde petrol kuyuları, 2013 yılına kıyasla %65 daha verimli üretim yapıyor.
Oxford Economics, petrol ve doğalgaz endüstrisinin Nesnelerin İnterneti’ne uyum göstermesi durumunda küresel GSYH’nin 2025 yılına kadar 816 milyar dolar (2,4 trilyon lira) artabileceği tahmininde bulunuyor.
 
Çevre riskleri azalıyor
Dijital teknolojiler sayesinde petrol ve doğalgaz şirketleri olumlu yönde etki yaratır. Üretimin tüm süreci ile ilgili detaylı verilerin olması şirketlere potansiyel kazaları yaşanmadan önleme imkânı kazandırıyor. Bu da sonuç olarak çevreyi olumlu yönde etkiliyor. Uzak mesafelerin görselleştirilmesi ve mobil çözümler sayesinde şirketler, kuyu bölgelerinde daha az kişiyi istihdam edebilecek duruma geliyor. Bu da sonuç olarak çalışan güvenliğine yönelik riskleri azaltıyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>