TÜBİSAD: Elektrik kesintisi, organize sanayinin veri merkezlerini de vuruyor

0

Avrupanın en büyük veri merkezi

Türkiye’nin ihrcatı için kritik önem taşıyan otomotiv sektöründeki üretim kesintisi ve enerjiyi yoğun kullanan sektörler olan demir çelik ile cam üretimindeki olası kayıpların büyüklüğü, elektriğin kullanıldığı önemli bir diğer alandaki elektrik kesintisi etkisini gözden kaçırmamıza neden olmuş. Cam havuzlarınının veya demir çelik üretiminde kullanılan dev kazanların içindeki malzemenin donması gibi geçmişte yaşanmış sorunlar, veri merkezlerinin sahip olduğu kritik rol ve yarattığı ekonomik değerin elektrik kesintisi nedeniyle karşılaşacağı zararı gözümüzden uzak tuttu.

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) açıklaması hem bu alanı hatırlatması hem de yeni ekonominin damarlarında akan kan olan verinin kritik önemini akla gözler önüne sermesi nedeniyle değer taşıyor. Akıllı ve dijital fabrikalar çağında veri merkezleriyle daha bağlantılı çalışan organize sanayi bölgeleri, verinin daha büyük önem kazandığı ve elektriğe daha duyarlı hale gelen bir alanı oluşturuyor. TÜBİSAD’ın bu tabloyu açıkça ortaya koyan açıklamasında,

“Ülkemizde ekonomik kalkınmanın yapı taşlarından olan organize sanayi bölgelerinde son zamanlarda yaşanan uzun elektrik kesintileri sadece fabrikaları değil üretimin diğer çarklarını da etkileme riskini beraberinde getirmektedir. Özellikle günümüzde üretim ekosisteminin adeta merkezinde yer alan bilişim sektörü, diğer tüm sektörleri destekleyen son derece önemli bir konumdadır ve son yıllarda Türkiye de dahil tüm dünyada, sadece dayanıklılığın ve sürdürülebilirliğin değil ülke ekonomilerinin kalkınması yolunda üretimin temelini oluşturmaktadır. Bilişim teknolojileri; geleceğin üretim vizyonuyla, birbirine bağlı üretim makineleri ve insan etkileşimiyle yeni bir üretim çevresi oluşturma aşamasında bulunan, bu amaç için akıllı ve dijital fabrikalar inşa eden sanayicilerimizin bu vizyonlarını gerçekleştirmelerini de sağlamaktadır.

Hal böyle iken, günümüz ekonomilerinin ve hatta günlük yaşamın omurgası niteliğinde olan veri merkezlerinin elektrik kesintileri nedeniyle çalışamaz hale gelmesinin ekonominin ve yaşamın birçok alanını olumsuz etkileyeceği aşikârdır. Veri merkezlerinin işleyişinin durması durumunda sadece o organize bölgesindeki fabrikaların değil veri merkezinden hizmet alan üretim, ticaret, finans başta olmak üzere tüm sektörler ve şirketlerin faaliyetleri de etkilenebilecektir. Günümüzde üretim ekosisteminin dijital teknolojiler ile birbirine bağlı olduğu dikkate alındığında, dijital sistemler kullanmayan işletmelerin dahi veri merkezlerinin çalışamamasından etkilenmemesi mümkün değildir. Her ne kadar anlık elektrik kesintilerinde jeneratörlerle veri merkezlerinin çalışması sağlanıyor olsa da birkaç günü bulacak uzun kesintilerin üstesinden bu tarz geçici, yedek ve sadece felaket kurtarma durumlarında kullanılabilen çözümlerle gelinemez, süreklilik sağlanamaz” ifadeleri yer alıyor.

Açıklamada yer alan, “veri merkezi sektörünün ülkemizde cazibe merkezine dönüşmesi ve gelişimi için enerji maliyetlerinin uluslararası rekabeti sağlayacak şekilde düşürülmesinden, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımından ve sürdürülebilir enerji için teşvik mekanizmalarının oluşturulmasından bahsettiğimiz bir dönemde, enerji kesintilerinin gündemde olmasının sadece sektörde değil aynı zamanda kurumsal dünyada ve bireylerin günlük yaşamında da ciddi sorunları beraberinde getirebilir” değerlendirmesi ile de sevdiğim tabirle, kaş yaparken göz çıkarmamaya özen gösterilmesi dileği ifade ediliyor.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>