Buluşunu tescille, az vergi öde

0

“Torba Yasa” olarak da bilinen 6518 sayılı Kanun ile gelir/ kurumlar vergisinde yüzde 50, katma değer vergisinde ise yüzde 100’lere varan istisnalar getirildi. 1-Ocak 2015’ten itibaren elde edilen kazançlarda bu istisnalardan yararlanabilmenin ise bazı şartları var.

İstisnalardan yararlanabilmenin temel şartı faaliyetlerin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş incelemeli patent veya faydalı model belgesine sahip olma ve değerleme raporunun düzenlenmiş olması. Bu şartları sağlayan faaliyet ve ürünlere ait yapılacak olan kiralama, devir veya satış, Türkiye’de seri üretim yapılarak pazarlama ve üretim sürecinde kullanılarak üretilen ürünlerin satışından elde edilecek kazançların yüzde 50’si Kurumlar Vergisinden istisna edilirken, uygulanan katma değer vergisinde ise yüzde 100 istisna edilecek. Patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanılarak koruma süresi boyunca istisnalardan yararlanılabileceği için patent veya faydalı model belgesine sahip firmalara uzun süreli avantaj sağlanmış olacak. Ayrıca 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanunda yer alan Ar-Ge indiriminin uygulanmış olması, bu istisna uygulamasından yararlanmaya engel teşkil etmemekte.

Örneğin Türkiye’de gerçekleştirdiği buluşuna 2015 yılında patent almış bir firma, değerleme raporu sonucu buluşuna 10 milyon lira değer biçildiği kabul edildiğinde buluşunu bir başka firmaya 8 milyon liraya sattığında 8 milyon liralık kazancının 4 milyon liralık kısmı istisnaya tabii olacaktır.

Vizyon Arge Teknoloji Proje Geliştirme Mühendisi Sibel Kocakuş Şengün
Vizyon Arge Teknoloji Proje Geliştirme Mühendisi Sibel Kocakuş Şengün

Küresel pazarda söz sahibi olmanın temel şartının katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi olduğunun altını çizen Vizyon Arge Teknoloji Proje Geliştirme Mühendisi Sibel Kocakuş Şengün, bu ürünlerin geliştirilmesinin yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet hakları ile de koruma altına alınması gerekliliğine dikkat çekti. Şengün “Vizyon Arge olarak Yeni Nesil Ağ Teknolojileri ve Bilişim Güvenliği alanında yüzde 100 yerli olarak geliştirdiğimiz ve geliştirmekte olduğumuz ürünlerimizin patentlenerek fikri ve sınai mülkiyet haklarımızın korunmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekte. Ar-Ge’ye dayalı iş fikirlerine Kamu tarafından sağlanan destek programlarının yanı sıra sınai mülkiyet haklarına sağlanan vergi istisnaları ile firmaların teknoloji yatırımları ve buna bağlı olarak da ülkemizin uluslararası rekabet gücü artacaktır. Bu amaçla Ar-Ge faaliyetlerimizin yanı sıra patent/faydalı model çalışmalarımıza da hız vererek firmamızın fikri ve sınai mülkiyet hakkı kapasitesini artırmayı amaçlıyoruz” diye ekledi.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>