Girişimcilerin artık bir derneği var

0

GAPGirişim Araştırma Geliştirme İş ve Yatırım Profesyonelleri Derneği (GAP), girişimcilik, eTicaret internet girişimciliği, sosyal girişimcilik, tekno girişimcilik vb. alanlarda işbirliği yaparak projeler geliştirmek, yürütmek, sürdürülebilir konuma getirmek, istihdam yaratmak, sanal, reel ve sosyal platformlarda tanıtım ile kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla profesyonel ve yüksek yetkinliklere sahip kişilerce kurulmuş olup yenilikçi stratejik model ve özgün metodolojik uygulaması ile STK’lar arasında farkındalık yaratmak üzerine çalışmalarına da başladı.

Dernekten yapılan basın açıklaması ise şöyle:
“Girişimci adayların fikir ve buluşlarının, ihtiyaçlara karşılık hayal ettiği faydayı ya da çözüm fırsatını bir ürün/hizmet ya da proje uygulaması haline getirmek, bunun için teknik bilgi ve kararlılık özelliklerini koordinasyon rolü ile eğitim ve gelişme süreç yolculuğu ile Girişimci ve KOBİ’lerin çekirdek aşamasından başlayan tüm yaşam döngüsünü, katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürerek ekonomiye kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Ülkemizin gelişimine destek olmak amacıyla Bilgi Çağının ihtiyaç duyacağı “Girişimciler” yetiştirmeyi, yeteneklere yatırım yapmayı, Ar-Ge ve İnovasyon kapasitemizi geliştirmeyi, daha da önemlisi tüm bunları yeni bir “Ar-Ge Konsepti” ile ‘Sosyal Teknolojilerin Ar-Ge’si üzerinden yapmayı hedeflemektedir.

2015-2018 Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı ile 2015-2018 Türkiye KOBI Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında söz konusu stratejiler ile kamu kurumlarının destek ve sorumlulukları yanında STK olarak rol üstlenerek hedeflere ulaşmayı ve eylem planına yardımcı olmayı görev edinmiştir.

GAP; Gizlilik,  Etik ve İtibar Yönetimi Taahhüdü ile sağladığı güven ve işbirliği model uygulamaları sonucu, topluma, müşterilerine, tedarikçilerine ve ortaklarına, çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde İş Ahlakı genel ilkelerine uygun tutum ve davranışı benimsemektedir.”

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>