[Rapor] Blockchain Türkiye Platformu ilk meyvelerini verdi

0

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) çatısı altında dört ana çalışma grubunun hazırladığı raporlar açıklandı

Blockchain Türkiye Platformu çatısı altında, Bankacılık, Finans ve Sigortacılık, Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri, Üretim, Lojistik ve Ulaşım ve Teknoloji, Eğitim ve Etkinlikler gruplarının hazırladığı raporlar açıklandı.

Türkçe ve İngilizce, çift dilde hazırlanan raporlar Blockchain Türkiye Platformu www.bctr.org internet sitesi altında yer alan “Çalışma Grupları” bölümüne girilerek ücretsiz olarak indirilebiliyor. Raporlaz özetlerini aşağıda bulabilirsiniz:

Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Çalışma Grubu: Dijital kimlik raporu

İnsanlar doğdukları andan itibaren kendilerini tekil olarak tanımlayacak kimlik bilgilerine sahip oluyorlar ve bu bilgilere zaman içerisinde yenilerini eklerler hatta farklı yerlere kayıt oluşturdukları sırada kendisi için farklı kimlikler yaratıyorlar. Eski zamanlarda kişilerin kendilerini ispat etmesi görünüm, tanıdıklar vasıtasıyla mümkün olurken genişleyen ekosistemlerde daha resmî araçlara ihtiyaç duyulmuş ve nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, fatura ve benzeri fiziksel dokümanlar ile kim olduklarını ispatlamaya başladı.

Günümüz dijitalleşen dünyasında ise, dijitalleşmenin getirdiği imkanlardan azami fayda sağlamak için “dijital kimlik” kavramı ortaya çıkmış olup kişilerin kendi kimlik bilgilerini dijital ortamda farklı kurumlar ile paylaşabilmesi bu sayede kayıt, başvuru gibi süreçlerin tamamını dijital gerçekleştirebilmesi mümkün hale geldi.  Hatta, bu süreçlerde kişilerin kendi verilerini kaynağını değiştirmeden kendisini kanıtlama amaçlı paylaşması sağlanabiliyor.  

Raporda dijital kimliğin neden önemli olduğu ve örnek kullanım senaryolarından yola çıkılarak ekosistem paydaşları belirlendi. Rapor dijital kimliğin hemen tüm sektörlerde kullanım alanı bulunup kamu ve özel paydaşların bir araya gelmesi ile daha büyük etki yaratmasının mümkün hale geldiğini vurguluyor ve bu süreç içinde blockchain teknolojisinin rolünü, faydasını ve dezavantajlarını etraflıca ele alıyor.

Üretim, Lojistik ve Ulaşım Çalışma Grubu: Tedarikçi tanıma platformu raporu

Verimli bir tedarik zinciri yönetimi, şirketlerin daha iyi hizmetler sunarken maliyetlerini düşürmelerine ve müşteri memnuniyetini arttırmalarına yardımcı oluyor. Tedarik zincirinde maliyetleri düşürmenin ve daha iyi hizmet vermenin anahtarı başarılı bir taşımacılık, depolama, envanter yönetimi ve aksaklık yaşatmadan anlaşılan koşullara göre gerçekleştirilen ödemeler. Ancak bunları başarmak her zaman göründüğü kadar kolay değildir. Tedarik zinciri uzmanları ve yöneticileri tedarik zinciri süreçleri boyunca yoğun bilgi akışına ihtiyaç duyuyor ve farklı engellerle karşı karşıya kalıyor.

Rapor, bahsedilen problemleri çözmek adına blockchain tabanlı bir Tedarikçi Tanıma Platformu çözümü ortaya koyuyor. Bu çözüm teknik gereksinimlerden ziyade farklı tarafların içinde bulunduğu bir uzlaşma modeli oluşturmayı analiz ediyor ve bu model içinde uygulanması gereken süreçleri ele alıyor.

Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri Çalışma Grubu: Dünyada blokzinciri mevzuat ve uygulama örnekleri

Rapor ile blokzinciri teknolojisine yönelik dünya çapındaki mevzuat çalışmalarını okurun dikkatine sunuyor. Çalışma kapsamında, dünyada hâlihazırda hazırlık aşamasında olan ve tamamlanmış mevzuat çalışmaları, günümüzde karşımıza çıkan uygulama alanları ile birlikte ana hatlarıyla ele alındı. Sonuçta BCTR olarak blokzinciri teknolojisine ilişkin regülasyon ihtiyacı ve benimsenmesi gereken politikalara dair görüşlerimiz okurların dikkatine sunuldu. Bu raporun hazırlanma sürecinde, Türkiye Bilişim Vakfı ve rapora katkılarını sunmuş olan üyeler tarafından, Türkçe ve yabancı birçok kaynaktan yararlanılarak; en güncel gelişmelerin ortaya konulması hedeflendi.

Dünya çapındaki blokzincirine yönelik hukuki gelişmeler incelendiğinde ülkelerin bu aşamada önünde iki seçenek bulunduğu söylenebilir. Bunlardan ilki; blokzinciri teknolojisini doğrudan mevcut mevzuat altında düzenlemeye tabi tutmak veyahut bu teknolojiye yeni bir düzenleme çerçevesi getirmek. İkincisi ise doğrudan bir regülasyon çalışmasında bulunmadan sektörde oyuncuların blokzinciri teknolojisine ve uygulamalarına ilişkin tepkilerini gözlemleyerek nasıl bir regülasyon ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktır. Her iki yaklaşım da olumlu ve olumsuz yanlarıyla eleştirilere tabi tutulsa da başta Türkiye olmak üzere ülkelerin bu yeni teknolojiye kayıtsız kalması mümkün değil.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>